Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška - Ladislav Koukal, nar. nar. 16. 10. 1952 - oznámení o možnosti převzít písemnost 

Č. j. PPR-29496-3/ČJ-2020-990420                                                                    Praha 12. října 2020

         Počet listů: 1

                                                                                                         

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

 

 

Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, jako věcně příslušný správní orgán, rozhodující ve smyslu ustanovení § 95, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci přezkumného řízení vydaného rozhodnutí panu Ladislavu Koukalovi, nar. 16.10.1952, st. přísl. CZE,

 

oznamuje

 

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následující písemnosti adresované shora uvedenému:

 

- Rozhodnutí v přezkumném řízení č.j. PPR-29496-2/ČJ-2020-990420 ze dne 15.09.2020.

 

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří písemnost doručit.

 

Adresát si může písemnost vyzvednout na ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia České republiky, Olšanská 2, 130 51 Praha 3 - Žižkov, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne uložení.

 

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů
(§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.).Poslední den této lhůty je dnem doručení.

 

 

Den vyvěšení: 13.10.2020

                                                          

Den svěšení: 28.10.2020

pplk. Mgr. Bc. Michal Ján Ďurkovič v. r.

oprávněná úřední osoba

 

 

vytisknout  e-mailem