Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška

ÚO Karviná - Oznámení o nálezu zbraně v Karviné 

                                                          

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

  • flobertka, belgické výroby, ráže 9mm Flobert, výrobní číslo 8

                                       

Uvedená zbraň byla nalezena dne 12. 5. 2020 v Karviné – Fryštátě, ul. Slámova, u domu čp. 824 a po prošetření OOP ČR Karviná 1 uložena do skladu PČR KŘ Ms kraje, odbor SZBM pracoviště Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník výše uvedených věcí v zákonem stanovené lhůtě, připadají tyto do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

Vyřizuje:

nprap. Tomáš Gamrot

974 734 306

                                                                                                     por. Mgr. Květoslava Kozlová v. r.

                                                                                                             komisař            

 Vyvěšeno dne: 3. 8. 2020

Sejmuto dne: 6. 2. 2021

vytisknout  e-mailem