Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška

ÚO Karviná - oznámení o nálezu expanzní samonabíjecí pistole ve Frýdku Místku 

Č. j. KRPT-90724-7/ČJ-2019-0703IZ                                                        Karviná 31. prosince 2019

          Počet listů: 1

                                                                                                                     

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

 • expanzní pistole samonabíjecí, zn. Ekol, mod. Firat Compact, ráže 9 mm P.A.B., výrobní číslo EFC-17070710

                                         

  Uvedená zbraň byla nalezena v  osobním motorovém vozidle Volkswagen Passat dne 31. 1. 2019 ve Frýdku – Místku, ul. Frýdlantská a po prošetření OOP ČR Havířov 1 uložena do skladu PČR KŘ Ms kraje, odbor SZBM pracoviště Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

  Poučení:

  Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se vlastník výše uvedených věcí v zákonem stanovené lhůtě, připadají tyto do vlastnictví státu.

  Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

  Vyřizuje:

  nprap. Tomáš Gamrot

  974 734 306

                                                                                                                             por. Mgr. Květoslava Kozlová v. r.

                                                                                                                                            komisař           

 •    Vyvěšeno dne: 8. 1. 2020

  Sejmuto dne: 8. 7. 2020

vytisknout  e-mailem