Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška

ÚO Frýdek-Místek - Oznámení o nálezu zbraně 

                             VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek(dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

                  o z n a m u j e

              veřejnou vyhlášku

                „nález zbraně“

revolveru s bubínkem na pět nábojů, neznámého výrobce, nefunkční.

Uvedená věc byla nalezena v průběhu roku 2018 při provádění stavebních úprav rodinného domu č.p. 35 v obci Dobratice. Tato zbraň byla odevzdána 9. 7. 2020 na Policii ČR v Hnojníku. Po prošetření OO PČR Hnojník byla uložena do skladu PČR KŘ Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek, ul. Beskydská 2061, 738 19.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastní věci, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnost ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.

Za správnost vyhotovení:

Hana Krajíčková                                                                                                                       

Tel.: 732 301

  por. Bc. Radan FILIP v.r.

komisař

                      

Vyhlášeno dne  18.8.2020

vytisknout  e-mailem