Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná soutěž byla zmanipulována

Soud potvrdil zjištění policie 

 
Další případ, kterým se zabýval Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, skončil pravomocným rozsudkem. Dne 1. října 2009 byl  rozsudkem Vrchního soudu v Praze, jako odvolacího soudu, pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, s podmíněným odkladem na dobu 1 roku, muž, který byl předtím obžalován z trestných činů pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1 trestního zákona a zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) trestního zákona.  Na případu pracovali policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování od roku 2006.
 
Muž se měl trestné činnosti dopustit tím, že v postavení náčelníka Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, který byl zároveň odpovědný za zadávání, organizování a vypořádání veřejných zakázek, zorganizoval veřejnou zakázku na výstavbu technických prostředků zabezpečení objektu v Praze 6, který byl ve vlastnictví České republiky a ve správě ministerstva obrany ČR. Vyhlásil tedy veřejnou soutěž a provedl výběr nejvhodnějšího dodavatele, kterým se stala společnost z Brna, a s touto společností následně uzavřel smlouvu o dílo na realizaci uvedené zakázky za nabídnutou cenu převyšující pět milionů korun, ačkoliv mu bylo známo, že tato společnost předmětné práce provedla a ze značné části dokončila ještě před výzvou k účasti ve výběrovém řízení. Svým jednáním porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a byl srozuměn s tím, že výše uvedené společnosti připadne zisk z realizace dané zakázky. Společnost byla zvýhodněna proti ostatním účastníkům tím, že jí umožnil provést požadované práce bez vědomí ostatních účastníků řízení ještě před jeho zahájením.
 
Státní zástupce se proti prvoinstančnímu rozsudku odvolal. Vrchní soud jako soud odvolací se neztotožnil s návrhem státního zástupce v obžalobě a v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, a nepřihlédl k okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby podle § 128 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákona, ačkoliv konstatoval, že po formální stránce byly naplněny znaky tohoto trestného činu.
           
                                                                                                                      pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem