Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vedení policie se sešlo se starosty obcí Libereckého kraje

KRAJ – Předmětem diskuze byla „Optimalizace základních útvarů policie.“ 

Dne 18. 8. 2022 došlo v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje k setkání hejtmana Libereckého kraje, jednotlivými starosty obcí Libereckého kraje a vedení Policie ČR v čele s Policejním prezidentem genmjr. Mgr. Martinem Vondráškem. Za Liberecký kraj vystoupil Krajský ředitel policie Libereckého kraje plk. Ing. Ondřej Musil a kpt. Mgr. Jakub Musil z Odboru služby pořádkové policie.

Předmětem otevřeného jednání byla optimalizace základních útvarů policie napříč všemi územními odbory v kraji. Pilotní projekt, který vznikl, jako reakce na nepříznivý personální stav policistů na obvodních odděleních byl koncipován po dobu dvou let a kroky, jejichž výsledkem byla samotná realizace projektu, datovaná k 1. dubnu 2022, byly velmi důkladně zváženy. Personální situace policie v Libereckém kraji je dlouhodobým problémem. Nejen z uvedeného důvodu se vedení Liberecké policie rozhodlo problém vyřešit. Současně se inspirovalo krajem Karlovarským a Středočeským, kde k uvedené optimalizaci došlo již k 1. září 2021 a koncept uvedený do praxe se ukázal být velmi pozitivně hodnoceným nejen ze stran veřejnosti. 1

Rozhodnutím, k němuž vedení Liberecké policie dospělo, bylo vytvořit z 23 obvodních oddělení 11 optimalizovaných celků. Důvodů, které vedení vedlo k takovému rozhodnutí, je hned několik. Jedním z nich je především zefektivnění přímého výkonu služby policistů. Prakticky se jedná o systém řízení a plánování sil a prostředků a způsob efektivního plánování logistické podpory přímého výkonu služby. Jako velmi efektivním se v krajích, kde již k realizaci projektu došlo, ukázal především objem hodin, odsloužených policisty ve prospěch občanů.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tímto krokem dochází k rušení obvodních oddělení, není tomu tak. Ba naopak, mezi základní principy mimo jiné patří především:

  1. Nerušit současnou dislokaci základních útvarů, tedy zachovat budovy a místa současného působiště policie s ohledem na dostupnost služeb pro občany i za cenu úhrady nájmů v budovách, které nejsou v majetku policie.
  2. Neměnit místa výkonu služby policistů, respektive zpravidla ponechat nástupní místa do služby policistům na jejich současných mateřských útvarech.
  3. Nerušit vedoucí funkce, pouze ze dvou vedoucích vytvořit zástupce a vedoucího nově vzniklého útvaru apod.
  4. Při optimalizaci individuálně zhodnocovat místní specifika, dojezdovou vzdálenost a výslednou velikost nového celku.
  5. Policisté zůstanou ve stejných tarifních třídách jako doposud.
  6. Území, o kterých se diskutuje, zpravidla nepřijdou vlivem optimalizace o žádného sloužícího policistu a nedojde ani ke snížení počtu systemizovaných míst.

Bezpečí občanů je prioritou. V důsledku uvedeného rozhodnutí naopak optimalizací obvodních oddělení na území krajského ředitelství, nedošlo ke zhoršení bezpečnostní situace, naopak společným výkonem služby byl sjednocen bezpečnostní komfort na území optimalizovaných celků. Občané i nadále, v případě přímého ohrožení, využívají linku 158, jejímž prostřednictvím operační důstojník lokalizuje nebližší hlídku policie a tu na míst vyšle. Většinu oznámení, která nejsou přímým ohrožením, řeší cestou kupříkladu datové schránky. Většina obvodních oddělení sice vykazuje nárůst  počtu prověřovaných trestných činů, avšak v tomto směru lze konstatovat, že nárůst kriminality je zaznamenán na celém území České republiky, území Krajského ředitelství Libereckého kraje nevyjímaje. K uvedenému negativnímu trendu došlo tedy i na obvodních odděleních, která se projektu optimalizace neúčastnila. Z uvedeného lze tedy s jistotou dovodit, že projekt optimalizace s uvedeným negativním trendem nijak nesouvisí a je na místě v tomto trendu spatřovat spíše návrat do doby před opatřeními přijatými v souvislosti s nákazou COVID -19. 2

Jak však uvedl krajský ředitel plk. Musil: „Plánem tohoto pilotního projektu bylo průběžné vyhodnocování výsledků a s tím spojené diskuze nejen se zástupci samosprávních celků, ale i s policisty a managementem policie. Policejní práce je především služba veřejnosti a je třeba znát reakce veřejnosti na to, co se děje. Nejedná se o finální verzi, s celým projektem hodláme nadále pracovat.“

19.8.2022
por. Bc. Adéla Fialová
Oddělení tisku a prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem