Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vedení krajského ředitelství a zástupci samospráv jednali o dopravní situaci na horách

KRAJ - V liberecké kavárně Pošta proběhlo jednání mezi vedením krajské policie se zástupci obcí Bedřichov a Janov nad Nisou. 

Ve středu 13. ledna se v Liberecké kavárně Pošta sešlo úzké vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje se zástupci obcí, kterých se dotýkají úpravy provozu a omezení na komunikacích v průběhu zimních měsíců v Libereckém kraji - Bedřichova a Janova nad Nisou.

Středečního setkání se zúčastnili ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák se svými náměstky plk. Ing. Musilem a plk. Mgr. Bartošem. Přítomni byli také vedoucí Odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Řehák, ředitelé Územních odborů policie Libereckého kraje z Liberce a Jablonce nad Nisou plk. Mgr. Malina a plk. Ing. Bc. Langr a zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou. Ze zástupců dotčených obcí pak do liberecké kavárny Pošta zavítali starostové Bedřichova a Janova nad Nisou, pan Petr Holub a pan Daniel David. Debat na téma dopravy v dotčených obcích byl přítomen také první náměstek hejtmana pro řízení úseku dopravy Ing. Jan Sviták.

Na počátku jednání poděkovali starostové obou obcí krajské policii za nasazení sil a prostředků, které řešily dopravní situaci v Bedřichově a Janově o předchozím víkendu.

Úvodním bodem bylo první jednání o problematice průjezdnosti obce Bedřichov již z března roku 2019, na němž jednali zástupci dotčených subjektů. Z tohoto setkání kromě jiného vyplynula dohoda o vypracování projektu umístění dopravního značení, které má regulovat, případně také zakazovat v určitém časovém údobí vjezd do obcí Bedřichov i Janov nad Nisou, a to jak po příjezdových komunikacích od Liberce, tak také ze strany od Jablonce nad Nisou. Během schůzky byla zároveň projednávána i otázka předběžného informačního značení a jeho instalace. Již pro zimní období roku 2019/2020 došlo k vypracování dopravně inženýrského opatření, které řešilo umístění dopravního značení v okrese Liberec a Jablonec n/N. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje vydalo souhlas, na základě kterého stanovily magistráty obou měst místní a přechodné úpravy provozu.
„Z dopravně inženýrského hlediska sledovaného Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje bylo umístění dopravního značení dostatečné. Zákazové značení bylo instalováno na místech, na kterých se řidiči mohou bezpečně odklonit. Přičemž došlo k instalování dopravního značení v dostatečné vzdálenosti před samotnými zákazovými značkami“, uvedl vedoucí Odboru služby dopravní policie Libereckého kraje plk. Mgr. Řehák. „Krajské policejní ředitelství doporučilo navíc instalaci dalšího předběžného dopravního značení“, dodal plukovník Řehák.   

„Je velmi důležité, aby si lidé uvědomili, že svými cestami za zimními radovánkami nejen do Bedřichova, směřují do velmi exponovaného prostředí. Exponovaného zejména v kontextu s hustotou dopravy v omezeném prostoru a v krátkém časovém období, ale také v ohledu na vysoké počty osob zdržujících se na relativně malém prostoru. Z těchto důvodů je nutné realizovat taková opatření, aby docházelo jen v minimálních případech ke zhoršení situace v dopravě a pokud by k nim přeci jen mělo dojít, pak jen na co nejkratší dobu. Ruku v ruce je s tím spojena především koordinace a informovanost mezi dotčenými samosprávami, ale také mezi obcemi a obecní nebo městskou policií a následně i policií státní.“ 

Starosta obce Bedřichov zmínil připravovaný projekt, k jehož realizaci by mělo dojít v následujícím roce. „V projektu je plánováno nové digitalizované značení s informačními tabulemi o kapacitách záchytných parkovišť“, uvedl starosta Holub. Starostové svorně mimo jiné přislíbili posílení stavu pracovníků na záchytných parkovištích, kteří budou dohlížet na obsazenost parkovišť. Zároveň se shodli také na nutnosti vyčlenění konkrétních osob, které budou v případě problémů koordinovat přesměrování návštěvníků na další odstavná parkoviště a komunikovat v případě dopravních problémů s krajskou policií a správci komunikací.
„Je nezbytné, aby po naplnění kapacity centrálních parkovišť byli další návštěvníci hor přesměrováni na další parkovací plochy. Co se týká Bedřichova, pak na parkoviště P3 a P4. Je důležité si uvědomit, že organizace parkování na parkovištích v areálech nespadá do činnosti Policie České republiky, ale provozovatele. Je tedy nutné, aby došlo k načasování případných uzavírek oblastí. Krajské ředitelství má instrumenty k řešení uzavírek, které se v praxi již několikrát osvědčily, zejména při masových akcí typu Jizerská 50“, uvedl ředitel Územního odboru v Jablonci nad Nisou, plk. Ing. Bc. Langr. „V případech parkování návštěvníků mimo vyhrazená parkoviště, pokud jejich vozidla budou tvořit překážky v silničním provozu, dojde ze strany policie k označení těchto vozidel, přičemž odtah těchto vozidel řeší správce komunikace a náklady s tím spojené bude vymáhat po provozovatelích“, dodal plk. Langr.

První náměstek hejtmana pro řízení úseku dopravy Ing. Sviták také připustil úpravu plánovaných zastávek liberecké městské hromadné dopravy na trase do Bedřichova, a to právě v zimním období. Zmínil neméně důležitou potřebu komunikace s dispečinky městské hromadné přepravy osob v případech uzavírek a omezení.

V závěru jednání se všechny strany shodly na nutnosti informovanosti o kapacitě parkovacích ploch ze strany dotčených obcí. Odklonu dopravy na další volná parkovací místa, informovanosti o sjízdnosti úseků a nastavení přesné komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. Posílení počtu pracovníků obcí monitorujících obsazenost parkovišť, umístění doplňujícího dopravního značení a informativního značení v obcích. Zároveň se shodly také na tom, že i návštěvníci těchto lokalit by si měli zjistit aktuální informace o tom, jak vypadá dopravní situace v místech, do kterých mají namířeno. Jaká je obsazenost parkovišť. Měli by využívat i další parkovací plochy, které i přesto, že jsou vzdáleny od centrálních parkovišť, poskytují dostatek prostoru. Tím tak z dopravního hlediska umožňují rozmělnit hustotu dopravy na větší plochu a zabraňují vzniku kolapsů dopravy. Občané by si měli především zcela jistě uvědomit také rizika, která vyplývají z jejich bezohledného a špatného parkování mimo k tomu určené plochy. Takové jejich jednání dává policistům možnost udělování pokut v příkazním řízení na místě nebo i nařizování případných odtahů vozidel zaparkovaných v místech, kde je to zakázané a je tím také ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

13. ledna 2020
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec
 

vytisknout  e-mailem