Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vedení kraje plánuje změnu v organizační struktuře Územního odboru Zlín

ZLÍNSKÝ KRAJ: Změna se týká slavičínského služebního obvodu. 

V pondělí 26. srpna 2019 proběhlo na základě pozvání ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. JUDr. Jaromíra Tkadlečka jednání za účasti vedení krajského ředitelství, vedení Územního odboru Zlín, vedení Obvodního oddělení Policie ČR Slavičín a 14 starostů obcí, dále poslanců, senátorů a europoslanců, včetně hejtmana Zlínského kraje. Tématem jednání bylo další působení Policie ČR ve Slavičíně.
V průběhu jednání zástupci policie prezentovali výsledky práce a představy o svém dalším působení ve Slavičíně a okolí. Proběhla rozsáhlá diskuze a výměna názorů všech zúčastněných. Krajský ředitel jednání ukončil tím, že zhruba do 14 dnů vyhodnotí návrhy a podněty vzešlé z diskuze a rozhodne, která organizační forma (obvodní oddělení, policejní stanice) je pro předmětnou lokalitu služebně účelnější a efektivnější. 
Krajský ředitel v těchto dnech projednal toto téma ve vedení kraje a po důkladném zvážení všech faktorů rozhodl, že zpracuje návrh na změnu organizační struktury krajského ředitelství s účinností od 1. 7 2020. Změna bude spočívat v přeměně Obvodního oddělení Policie ČR Slavičín na Policejní stanici Slavičín, která bude zařazena pod Obvodní oddělení Policie ČR Luhačovice, které je od Slavičína vzdálené dostupných 14km. Policisté budou i po této změně v organizační struktuře sídlit dále ve Slavičíně ve stejném objektu s tím, že počet policistů se ve zmíněné lokalitě nezmění.  Styk s veřejností bude zachován a policie bude nadále schopna plnit své základní úkoly – zejména ochranu života, zdraví a majetku. 
Vedení krajského ředitelství je přesvědčeno, že tato organizační struktura je služebně, ekonomicky, organizačně i personálně plně dostačující pro aktuální potřeby a činnost Policie ČR v předmětné lokalitě. Změna přinese personální, ale i ekonomické úspory a zvýší se efektivita výkonu služby. Krajský ředitel při rozhodování vyhověl námitkám a žádostem starostů k chystané změně obvodního oddělení na policejní stanici a přistoupí k ní až po celkovém ukončení bezpečnostního opatření Výbuch ve Vlachovicích -  Vrběticích.
Krajský ředitel v těchto dnech písemně vyrozuměl o svém rozhodnutí všechny, kteří se jednání o budoucnosti Policie ČR ve Slavičíně zúčastnili. V dopise je ujistil, že vedení kraje bude ve zvýšené míře věnovat pozornost bezpečnostní problematice ve Slavičíně a okolí a využije ostatní síly a prostředky kraje tak, aby tato navrhovaná změna neměla na občany služebního obvodní zásadní negativní dopad.
Krajský ředitel tímto záměrem reaguje na bezpečnostní situaci v teritoriu, kde je nápad trestné činnosti dlouhodobě jeden z nejnižších v rámci ČR.
Návrh na změnu organizační struktury bude zaslán k projednání na Policejní prezidium ČR a dále ke schválení na Ministerstvo vnitra ČR. Po schválení změny tak k 1. červenci 2020 vznikne první policejní stanice v rámci Územního odboru Zlín. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje má v současné době tři policejní stanice v Horní Bečvě, Kelči a Uherském Ostrohu.

3. září 2019, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout  e-mailem