Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Věcná a místní příslušnost

Žadatel se dotazoval Policie ČR, "který policejní orgán je věcně a místně příslušný řešit oznámení směřující proti pracovníkům okresního a příslušného krajského státního zastupitelství, a soudcům stejného okresního a příslušného krajského soudu (příp. státní správě těchto soudů), a pracovníků Ministerstva spravedlnosti".  

 

Odpověď:
K Vaší žádosti Vám sděluji, že oznámení o trestném činu musí přijmout každý útvar Policie ČR. Věcná, funkční a místní příslušnost policejních orgánů je pak upravena závazným pokynem policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení. Pokud se jedná o trestní oznámení na soudce a státní zástupce "v činné službě" a jedná se o podezření z úmyslného trestného činu, je v rámci Policie ČR k posouzení takového podnětu a případnému vedení trestního řízení příslušný Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV. Pokud se jedná o podezření z nedbalostního trestného činu, případně o trestnou činnost jiných pracovníků státního zastupitelství (např. písařky, sekretářky apod.) a pracovníků ministerstva spravedlnosti, není příslušnost k prověřování takových podnětů v rámci PČR nijak speciálně upravena.
 
Uplatní se tedy obecná úprava vyplývající z výše uvedeného závazného pokynu, kdy základním pravidlem pro určení místní příslušnosti je, že místně příslušným je ten policejní orgán, v jehož územním obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, je místně příslušný policejní orgán, v jehož územním obvodu podezřelý nebo obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Jestliže nelze tato místa zjistit anebo jsou mimo území České republiky, je místně příslušný ten policejní orgán, v jehož územním obvodu trestný čin vyšel najevo.
 
Pro stanovení konkrétního útvaru Policie ČR, který bude k šetření příslušný, bychom museli znát další okolnosti případu (místo spáchání trestného činu, právní kvalifikaci trestného činu a další). Navíc vzhledem k tomu, že z dotazu nevyplývá, o jaká "oznámení" se má jednat, není vyloučeno, že některé formy oznámení jsou šetřeny i v rámci struktur státních zastupitelství, soudů či ministerstva spravedlnosti v rámci kárné odpovědnosti.

vytisknout  e-mailem