Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Varování při používání zábavné pyrotechniky

Dodržujte zásady používání pyrotechniky 

Po vánočních svátcích nás čeká oslava konce roku, která je spojena s nákupem zábavné pyrotechniky. Nabývání a používání prostředků zábavné pyrotechniky se v podmínkách České republiky řídí právními předpisy, mezi něž patří zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška ČBÚ 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Dle těchto právních předpisů se prostředky zábavné pyrotechniky dělí do čtyř tříd nebezpečnosti, kdy třída nebezpečnosti I. je nejméně nebezpečná a mohou jí nabývat a držet všechny osoby, tedy o osoby mladší 15 let. Do třídy nebezpečnosti II. jsou zařazovány prostředky, které mohou nabývat a používat pouze osoby starší 18 let a mají se prodávat pouze v kamenných obchodech, v obchodech, které podléhají stavebnímu povolení. Vhněte se proto tržnicím a jim podobným místům. Prostředky zábavné pyrotechniky třídy III. a IV. jsou již prostředky profesionální a jsou určeny osobám se speciálním oprávněním. Již při nákupu prostředků zábavné pyrotechniky je nutné mít na paměti několik dobrých zásad, dodržením těchto zásad může již v tomto stádiu předejít celé řadě nepříjemností a někdy i tragických událostí. Prostředky zábavné pyrotechniky nakupujte pouze v obchodech k tomu určených, kupujte jen ty, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek. Vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu, nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce a ty kde je uveden datum spotřeby.
Dodržujete zásady používání pyrotechniky, pyrotechnické prostředky nikdy neupravujte, používejte je v takovém stavu, v jakém jste je zakoupili, seznamte se s návodem na použití a dodržujte ho, pyrotechniku používejte jen k účelu, ke kterému jsou určeny, zacházejte s pyrotechnikou jako s nebezpečným, výbušným materiálem. Z8bavnou pyrotechniku používejte jen na bezpečném místě a dodržujte základní zásady požární bezpečnosti, při používání prostředků zábavné pyrotechniky se vyvarujte nadměrného pití alkoholu. Při práci s pyrotechnikou mějte na paměti, že zacházíte s citlivým a nebezpečným materiálem, každá sebemenší chybička může mít katastrofální následky. Každoročně prostředky zábavné pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a očekávané krásné okamžiky se změní v neštěstí a životní tragedie.

nprap. Lenka Uriánková

vytisknout  e-mailem