Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Varny a pěstírny

Mapa odhalených laboratoří na výrobu metamfetaminu a pěstíren netechnického konopí. 

Od listopadu 2016 zpřístupňuje Národní protidrogová centrála mapy s vyznačením míst, kde byly Policií ČR odhaleny laboratoře na výrobu metamfetaminu (varny) či marihuany (pěstírny netechnického konopí). Tisková zpráva 2016.

Snahou je co nejvíce chránit zdraví a bezpečnost postižených osob žijících v těsné blízkosti těchto kontaminovaných bytů a nebezpečných objektů, o jejichž existenci kolikrát vůbec nemají ponětí, a nemají ani možnost se o těchto místech dozvědět.

Zveřejněním map varen a pěstíren Policie ČR informuje o rozsahu a trendech spojených s nelegální výrobou omamných a psychotropních látek či prekursorů v České republice a upozorňuje na rozsah nelegální výroby omamných a psychotropních látek či prekursorů v ČR a jejich negativní zdravotní a ekologické dopady.

Účelem zveřejnění těchto údajů je zejména získání většího povědomí a zvýšení zájmu veřejnosti v této problematice, díky němuž může dojít k předcházení a řešení těchto nežádoucích a nebezpečných jevů.

Policie ČR chce touto cestou motivovat k větší obezřetnosti a všímavosti.

V souvislosti se spuštěním map kriminality dne 1.12.2020 došlo k redesignu původních map varen a pěstíren tak, aby se obě mapové aplikace Police České republiky sjednotily.

VARNY a PĚSTÍRNY.png

Podporované prohlížeče
Následující seznam zahrnuje podporované internetové prohlížeče, ve kterých se aplikace bude správně zobrazovat a fungovat:
• Internet Explorer ve verzi 11 a vyšší
• poslední 2 verze všech prohlížečů, které mají zastoupení více než 1% na trhu
 
O datech
V Aplikaci může uživatel na určeném území a ve vybraném časovém úseku zobrazit počty odhalených varen metamfetaminu a pěstíren netechnického konopí.
 
Ochrana osobních údajů
Z důvodu ochrany osobních údajů poškozených a prevence jejich sekundární viktimizace a dále z důvodu ochrany osobních údajů osob podezřelých ze spáchání trestného činu, nejsou polohy zobrazeny na přesné souřadnice, nýbrž agregovány na katastrální území.

Vliv provozu nelegální laboratoře na lidské zdraví

vytisknout  e-mailem