Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

V Rožmitále pod Třemšínem mají první kontejnerový POL POINT

KRAJ - Vedení středočeské policie otevřelo pro občany v pořadí již šestnáctý POL POINT. Bezobslužná místnost, do které mohou lidé kdykoliv přijít a nahlásit např. internetový podvod, se nachází v Rožmitále pod Třemšínem, vedle obvodního oddělení. 

Rožmitál pod Třemšínem, město na Příbramsku s více jak čtyřmi tisíci obyvateli, jehož dominantou je zámek Rožmitál, má kromě obvodního oddělení ještě další službu pro veřejnost – Pol Point. Jedná se o bezobslužné kontaktní místo, kde mohou občané podat jakékoliv trestní oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či sdělit informace důležité pro policii, či trestní řízení.

POL POINT je nový bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně. Jedná se již o 16tý Pol Point, který od února 2020 v rámci pilotního projektu zprovoznila středočeská policie jako novou službu občanům, ale současně i první Pol Point – kontejnerový, který není umístěn přímo v objektu Policie ČR.  PP_kontejner

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, za účasti vedení Územního odboru v Příbrami a vedoucího obvodního oddělení, také starostovi města Rožmitál pod Třemšínem, Mgr. Pavlu Bártlovi, který byl také první, kdo si POL POINT vyzkoušel v praxi.

Projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraj pilotně spuštěný v únoru loňského roku je novou alternativou poskytování služby občanům, zejména její dostupnosti. Prostřednictvím POL POINTU lze oznámit jakékoliv protiprávní jednání v záležitostech, které snesou odkladu a u kterých není nutné – s ohledem na život a zdraví – kontaktovat linku tísňového volání 158.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ (v překladu „policejní bod“), je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému. Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný), kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně bylo vytvořeno centrální místo (tzv. operační místnost), které je v současné době dostupné každý den od 8.00 do 22.00 hodin. 

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. ROŽMITÁL_10Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

KDE JIŽ POL POINTY FUNGUJÍ

Možnost podat oznámení novým alternativním způsobem – prostřednictvím videokonference – mají již občané v obci Karlštejn, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Čechticích, Kostelci nad Labem, Týnci nad Sázavou, Sadské a nyní již i v Rožmitále pod Třemšínem.

Další POL POINTY jsou zřízeny v budovách obecních či městských úřadů, a to v Přerově nad Labem, Rudné, Sedleci – Prčice, Lánech, Pyšelích, Krásné Hoře n/Vltavou, Velvarech či Kamýku nad Vltavou.

PROJEKT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná. Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti (tak jako v současné době v Týnci nad Sázavou) kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.


V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (pozn.: osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele.

POL POINT
  • nový alternativní způsob komunikace občana s policií
  • občan zazvoní na zvonek označený POL POINT
  • je vpuštěn do zabezpečené místnosti (kdykoliv ji může opustit, dovnitř se nikdo nedostane)
  • okamžitě s ním naváže kontakt policista prostřednictvím videokonference
  • lze oznámit  jakékoli protiprávní jednánÍ
  • NENAHRAZUJE LINKU 158

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
23. 6. 2021
 

Odkazy do noveho okna

PP_kontejner

PP_kontejner 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_01

ROŽMITÁL_01 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_02

ROŽMITÁL_02 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_03

ROŽMITÁL_03 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_04

ROŽMITÁL_04 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_05

ROŽMITÁL_05 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_06

ROŽMITÁL_06 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_07

ROŽMITÁL_07 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_08

ROŽMITÁL_08 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_10

ROŽMITÁL_10 

Detailní náhled

ROŽMITÁL_09

ROŽMITÁL_09 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem