Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V případu „obchodních andělů“ 4 obvinění

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájili trestní stíhání 4 mužů, přičemž dva z nich jsou stíháni pro zločin podvod dle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství a další dva jsou stíháni pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst.1 a 3 trestního zákona.  

            Jednání obviněných souviselo s činností společnosti Business Angels Investment, a.s., se sídlem v Praze (dále jen BAI), která deklarovala klientům zhodnocení jejich vkladů. Dva z nich, jako odpovědní zástupci BAI v době od března 2007 do září 2009, měli porušit povinnosti stanovené obchodním zákoníkem a stanovy společnosti BAI, zejména pak povinnost řádně vykonávat svoji funkci, včetně řádné správy majetku BAI, který byl tvořen především půjčkami klientů BAI. Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že muži nevykonávali řádně kontrolu a řízení činnosti dalších osob, působících ve prospěch společnosti, nestarali se o řádné vedení účetnictví a řádné nakládání s půjčenými finančními prostředky. Toto jednání pak umožnilo dalším dvěma obviněným vybrat finanční prostředky od poškozených, nakládat s těmito prostředky protiprávním způsobem, čímž způsobili společnosti, potažmo samotným klientům, škodu v celkové výši téměř 87 milionů korun.     
 
Po celou dobu páchání protiprávního jednání měli obvinění zastírat svoji činnost údajným řádným provozem BAI, kdy rozdělovali jednotlivým zaměstnancům společnosti nebo členům statutárních orgánů úkoly – jak jednat s klienty, co říkat klientům, jak vybírat finanční prostředky z účtů, jak nakládat s finančními prostředky. Přitom vytvářeli dojem, že chtějí nějaký projekt skutečně realizovat, fakticky však nepřikročili k realizaci žádného projektu, i když to bylo klientům tvrzeno. K tomuto využívali i inzerci v celostátních denících a na internetu a pro přesvědčení klientů slibovali takové úrokové sazby, které výrazně převyšovaly sazby poskytované v bankovní sféře. Část klientů, z nichž velký podíl tvořili senioři, tak přišla o celoživotní úspory, které v jednotlivých případech dosahovaly stovky tisíc korun.
 
            Muži jsou stíhání na svobodě. Pokud by byli uznáni vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
 
 
                                                                                                                   pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                        rada ÚOKFK SKPV
Praha, 5.5.2011

vytisknout  e-mailem