Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

V Praze probíhá největší evropská konference forenzních věd

V Kongresovém centru v Praze byla dnes, 7. září 2015, slavnostně zahájena konference forenzních věd EAFS 2015 (European Academy of Forensic Science), kterou pořádá Kriminalistický ústav Praha Policie ČR (KÚP) z pověření Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI). Akce se koná pod záštitou ministra vnitra, policejního prezidenta, předsedy AV ČR a rektorů Univerzity Karlovy a VŠCHT Praha.  

EAFS 2015 11
Do Prahy přijelo více jak 950 delegátů z celého světa – odborníci z forenzních laboratoří, soudní lékaři, akademičtí pracovníci a studenti univerzit, pro které je připraven bohatý program. Uskuteční se 350 přednášek, 14 tematických workshopů a k vidění bude téměř 400 posterů.

Slavnostního zahájení konference se zúčastnila náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení Mgr. Monika Pálková, MPA, policejní prezident brig. gen. Mgr. Tomáš Tuhý, soudce Ústavního soudu České republiky prof. JUDr. Jan Musil, CSc., předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., I. náměstek nejvyššího státního zástupce JUDr. Igor Stříž a řada dalších významných představitelů Policie ČR, ministerstva vnitra a jiných vědeckých institucí. Chybět nemohli předseda ENFSI Jan De Kinder a ředitel KÚP plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.

Delegáty uvítal ředitel Kolář, který ve svém projevu připomněl historii a význam těchto setkání pro forenzní vědu. „Za uplynulou dobu si tato konference vydobyla své místo mezi světovými forenzními kongresy a její rozsah co do počtu vědeckých příspěvků a počtu účastníků rok od roku roste,“ řekl plk. Kolář. Zmínil rovněž motto letošní konference, které je „Pushing boundaries“, což v překladu znamená „Boříme hranice“. „Forenzní zkoumání se v poslední době velmi rychle mění. Objevují se nové postupy analýz, využívají se nové technologie, narůstá mezinárodní spolupráce, ale hlavním faktorem, který posouvá hranice této disciplíny, je prosazování systému kvality a těsnější spolupráce se zákazníky,“ vysvětlil ředitel Kolář.

Na slova plk. Pavla Koláře navázala náměstkyně ministra vnitra Mgr. Monika Pálková, která zdůraznila, že výsledky forenzního zkoumání jsou páteří důkazního materiálu, bez nichž si vyšetřování trestné činnosti dnes již nedokážeme představit. „Stejně jako se svět okolo nás mění, mění se formy a metody páchání trestné činnosti a je dobře, že forenzní svět se snaží nezůstávat pozadu,“ uvedla Mgr. Pálková. Ve své projevu dále zmínila, že KÚP je významným příjemcem finanční podpory v oblasti bezpečnostního výzkumu, jehož poskytovatelem je právě ministerstvo vnitra. „Jsem si jista, že poznatky zde prezentované budou jistě velkou inspirací pro další práci kriminalistických znalců a pro další výzkumné projekty, které posílí schopnost kriminalistických institucí poskytovat kvalitní výsledky vyšetřovatelům a justici,“ dodala náměstkyně Pálková.

EAFS 2015 16
Policejní prezident brig. gen. Mgr. Tomáš Tuhý zmínil 20. výročí vzniku ENFSI, která byla založena na začátku devadesátých let jako klub ředitelů vybraných kriminalistických ústavů. Postupně se stala asociací, která dosáhla celé řady úspěchů. „Uvědomuji si, že lidé, kteří jsou součástí a členy této společnosti, dělají práci nad rámec svých kompetencí, nad rámec toho, co zabezpečují v pracovním životě a díky tomu také jednotlivé forenzní disciplíny rozvíjí,“ zdůraznil policejní prezident. Vedení policie si podle slov brig. gen Tuhého uvědomuje potřeby kriminalistických pracovišť. „Pracujeme na projektech modernizace přístrojové techniky a věřím, že bude i úspěšně realizován projekt nových prostor pro Kriminalistický ústav. Naše úsilí směřuje k tomu, aby kriminalisticko-technická a znalecká pracoviště Policie ČR i nadále plnohodnotně přispívala k rozvoji forenzních metod,“ uzavřel policejní prezident a popřál všem delegátům příjemný pobyt v Praze.

Soudce ústavního soudu prof. Jan Musil ve svém příspěvku hovořil o nelehké roli orgánů činných v trestním řízení v boji s kriminalitou. „Během svého dlouholetého profesního působení jsem měl příležitost se důkladně seznámit jak s fenoménem kriminality, tak se způsoby jejího potírání. Poznal jsem dobře, jak odpudivou tvář má zločinnost, kolik tragédií a neštěstí přináší svým obětem a celé společnosti,“ řekl prof. Musil a dodal, že ví, kolik úsilí, námahy a prostředků vyžaduje každodenní práce policistů, soudců a expertů. Boj proti kriminalitě podle prof. Musila občas připomíná „sysifovskou práci a legendární zápas se stohlavou saní“, přesto ale podle jeho přesvědčení není beznadějný. Východisko vidí v aplikaci výsledků moderní vědy do činnosti policie a justice, v rozvoji vzdělávání pracovníků policie a justice a v mezinárodní spolupráci.

Po úvodním vystoupení vzácných hostů proběhl křest knihy „20 let úspěchů ENFSI“, kterou napsali k 20. výročí vzniku této asociace Wim Neuteboom z Nizozemí a Terje Kjeldsen z Norska. Kniha pojednává o historii, významných akcích a dosažených úspěších forenzních institucí. První výtisk knihy byl symbolicky věnován současnému předsedovi ENFSI Janu De Kinderovi.

Slavnostní zahájení konference zakončil koncert v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
7. září 2015
 

Odkazy do noveho okna

EAFS 2015 01

EAFS 2015 01 

Detailní náhled

EAFS 2015 04

EAFS 2015 04 

Detailní náhled

EAFS 2015 05

EAFS 2015 05 

Detailní náhled

EAFS 2015 06

EAFS 2015 06 

Detailní náhled

EAFS 2015 07

EAFS 2015 07 

Detailní náhled

EAFS 2015 08

EAFS 2015 08  

Detailní náhled

EAFS 2015 09

EAFS 2015 09 

Detailní náhled

EAFS 2015 10

EAFS 2015 10 

Detailní náhled

EAFS 2015 12

EAFS 2015 12 

Detailní náhled

EAFS 2015 13

EAFS 2015 13 

Detailní náhled

EAFS 2015 15

EAFS 2015 15 

Detailní náhled

EAFS 2015 18

EAFS 2015 18 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem