Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V loňském roce počet trestných činů klesl

JIHLAVSKO: Policistům se podařilo zvýšit objasněnost 

 

V roce 2014 došlo na Jihlavsku k celkem 2 182 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 54,31 % (tj. 1 185 trestných činů). V roce 2013 došlo ke 2 360 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 49,41 %. V loňském roce se tak v porovnání s rokem 2013 snížil počet spáchaných trestných činů o 178 skutků a objasnit se jich jihlavským policistům podařilo o téměř pět procent více. (v roce 2012 došlo k celkem 2 245 trestným činům s objasněností 51,58 %).

Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo v loňském roce ve všech oblastech kriminality kromě mravnostní a hospodářské, kde je počet spáchaných skutků v meziročním porovnání vyšší. V oblasti mravnostní trestné činnosti ale kriminalisté dosáhli téměř dvaadevadesátiprocentní objasněnosti. V loňském roce se snížil počet násilných trestných činů o 13 skutků. K výraznému poklesu, a to o 152 skutků, došlo u majetkové trestné činnosti a policistům se také podařilo zvýšit v této oblasti objasněnost, z 27,48 % v roce 2013 na 33,42 % vloni.
 
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 1 003 osob (v roce 2013 jich bylo 956). Z tohoto počtu bylo 554 recidivistů, 149 žen a 73 osob mladších osmnácti let (v roce 2013 bylo trestně stíháno 540 recidivistů, 108 žen a 52 osob mladších osmnácti let). U 170 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2013 jich bylo 151). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 59 trestných činů, v roce 2013 jich bylo o devět více.  
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 553 trestných činů, z nichž se jim podařilo 52,87 % objasnit (v roce 2013 došlo k 1 772 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 49,44 %). Na Polensku došlo v loňském roce ke 215 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 57,67 % (v roce 2013 bylo spácháno 192 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 51,04 %). Na Telčsku prověřovali policisté 177 trestných činů, z nichž je objasněno 59,89 % (v roce 2013 došlo ke 206 trestným činům, z nichž bylo objasněno 44,17 %). Na Třešťsku došlo vloni ke 237 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 56,54 % (v roce 2013 bylo spácháno 190 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 53,16 %).
 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 144 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili téměř 77,08 % případů (v roce 2013 došlo k 157 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 78,98 %). V souvislosti se spácháním násilné trestné činnosti zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 115 osob, z tohoto počtu bylo 51 recidivistů, 13 žen a 15 mladistvých (v roce 2013 to bylo celkem 113 osob, z toho 57 recidivistů, sedm žen a šest mladistvých). Ve třinácti případech policisté zjistili, že skutek spáchala osoba mladší osmnácti let. U sedmnácti násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu (v roce 2013 to bylo v 27 případech).
Nejčastějšími násilnými činy byly v loňském roce úmyslná ublížení na zdraví (56 skutků), vydírání (22 skutků), porušování domovní svobody (19 skutků), dále loupeže a nebezpečné vyhrožování (u obou trestných činů shodně spácháno 13 skutků).
U úmyslných ublížení na zdraví došlo vloni v porovnání s rokem 2013 ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, a to o dvacet, objasnit se policistům podařilo přes 80 procent případů. V loňském roce došlo v porovnání s rokem 2013 k poklesu počtu spáchaných loupeží, z 24 spáchaných v roce 2013 na 13, ke kterým došlo vloni.
Ze třinácti loňských loupeží se kriminalistům podařilo do současné doby objasnit deset, na dopadení pachatelů zbývajících loupeží ještě intenzivně pracují. Je nutné také zmínit, že dále kriminalisté v loňském roce prověřovali množství oznámení, při kterých oznamovatel uvedl, že se stal obětí loupeže a kriminalisté na základě prověřování zjistili, že se oznámení nezakládá na pravdě. Jedná se o vymyšlená loupežná přepadení, jejichž podíl byl vloni přibližně třicet procent ze všech učiněných oznámení, která se týkala podezření ze spáchání zločinu loupeže. Po objasnění a zjištění, že nedošlo ke spáchání trestného činu, nejsou tyto případy uvedeny ve statistice. Nejčastěji si oznamovatel loupežné přepadení vymyslí z důvodu, že přijde vlastní vinou o peníze nebo cennou věc a chce své jednání zamaskovat nebo svému okolí takto zdůvodnit, další motivací je pro některé oznamovatele snaha být pro své okolí zajímavější a smyšlenou loupeží na sebe strhnout pozornost. Kriminalisté, ale každé oznámení důkladně prověřují, jejímu objasnění věnují maximální úsilí a skutečný průběh celé události tak zjistí. Je ale nutné zdůraznit, že čas, který věnují kriminalisté prověřování okolností smyšlených loupežných přepadení, by mohli věnovat dopadení skutečných pachatelů těchto závažných trestných činů.
Mezi násilnými činy byly vloni také čtyři případy týrání svěřené osoby a sedm případů týrání osoby žijící ve společném obydlí. 
Mezi loňskými objasněnými loupežemi je lednové přepadení muže v Jihlavě, kterého na ulici fyzicky napadla, zranila a vzala mu peníze skupina mladíků. Dále se kriminalistům podařilo objasnit také loupežné přepadení rozvozce pizzy, kterého pachatelé ohrožovali střelnou zbraní.
Dále vyšetřovali v oblasti násilné trestné činnosti také závažný případ útoku na policisty, při kterém v květnu v Jihlavě na zakročující hlídku najížděl automobilem ujíždějící řidič.
Kriminalisté vyšetřují také závažný případ domácího násilí, kdy se seniorka dlouhodobě hrubě, násilně a ponižujícím způsobem chovala ke svému manželovi, žena byla obviněna ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí. 

 
Mravnostní trestná činnost
Ve 24 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 91,67 % (v roce 2013 došlo k 15 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 73,33 % z nich). V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 17 osob. V jednom případě zjistili, že skutek spáchal recidivista, pět mravnostních činů spáchaly osoby mladší osmnácti let.
V oblasti mravnostní trestné činnosti se kriminalistům podařilo dopadnout pachatele závažného případu sexuálního napadení, ke kterému došlo v únoru na jihlavském autobusovém nádraží, obětí zločinu se stala dvacetiletá žena, dále objasnili mravnostní trestný čin spáchaný na teprve šestnáctileté dívce, ke kterému došlo v dubnu na Jihlavsku na pastvině pro koně.
Kriminalisté objasnili také případ, který byl spáchán v srpnu v Jihlavě, muž na ulici obtěžoval nezletilou dívku.
 
 
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 1 140 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 33,42 % (v roce 2013 bylo spácháno 1 292 majetkových trestných činů s objasněností 27,48 %). V 379 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 576 o krádeže prosté a 185 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.
Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (63 případů), rodinných domů (46 případů), bytů (13 případů) a do obchodů (24 případů). U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2013 k poklesu počtu spáchaných trestných činů, a to o 44 skutků. K největšímu snížení došlo u vloupání do bytů, z 21 na 13 případů.
U kategorie krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2013 k značnému snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 133 skutků. Nejvýrazněji se tento pokles týkal krádeží věci z vozidel, krádeží jízdních kol a krádeží pohonných hmot. Různé věci z vozidel pachatelé vloni odcizili v 83 případech (v roce 2013 to bylo 166 skutků), krádeží jízdních kol policisté evidují 43 případů (v roce 2013 to bylo 90 skutků) a krádeží pohonných hmot bylo v loňském roce 35 (v roce 2013 to bylo 70 skutků). Časté jsou také v této oblasti kapesní krádeže, a to 86 spáchaných trestných činů, dále krádeže vozidel, kterých bylo vloni 35, z nichž se policistům podařilo 54,29 % případů objasnit. U krádeží motocyklů se počet snížil z šesti spáchaných v roce 2013 na dva vloni. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci (113 případů), u kterých se počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2013 zvýšil o 12 skutků, a dále např. podvody (50 trestných činů), zpronevěry (10 trestných činů) a zatajení věci (8 trestných činů).
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 270 pachatelům, z tohoto počtu bylo 181 recidivistů, devět mladistvých a 34 žen, majetkového trestného činu se vloni dopustilo také šestnáct nezletilých.
Mezi významné úspěchy při objasňování majetkové trestné činnosti patří dopadení pachatelů, kteří se dopustí série krádeží.
V lednu objasnili policisté krádeže součástek vozidel v areálech firem a zemědělské usedlosti. V únoru dopadli ve dvou případech pachatele, kteří opakovaně kradli kabely na železniční trati na Polensku. Objasněná je také série vloupání do sběrného dvora v Telči a rozsáhlá série krádeží kabelů a jízdních kol, ke kterým docházelo v Jihlavě a pachatel při trestné činnosti způsobil celkovou škodu přes 270 tisíc korun.
Kriminalistům se letos podařilo také objasnit rozsáhlý případ podvodů spáchaných na seniorech, starším lidem nabízeli dva muži smlouvy na odběr energií a podvodně od nich poté vylákali smyšlené zálohy a poplatky.
Pachatele, který se na Třešťsku a Jihlavsku dopustil série dvaceti krádeží, dopadli policisté v srpnu, škoda, kterou způsobil, přesáhla částku půl milionu korun, muž byl vzat do vazby.
V prosinci dopadli kriminalisté pachatele, kteří se dopustili série krádeží, bylo mezi nimi i odcizení dvou vozidel a krádež a poškození kachlových kamen v hodnotě necelých půl milionu korun.
 
 
Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo k 319 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 60,5 %. (V roce 2013 došlo k 310 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit  61,61 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 175 osob, z tohoto počtu je 66 recidivistů a 48 žen.
V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin spáchaný v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (76 případů) a podvod (70 případů). Dále jsou v této kategorii časté trestné činy zpronevěra (26 skutků), úvěrový podvod (33 skutků), pojistný podvod (19 skutků) a dále např. trestné činy v oblasti ochrany měny (15 skutků). Nejvíce se meziročně snížil počet spáchaných podvodů, a to o 22 skutků.
Mezi objasněné závažné hospodářské trestné činy patřilo vloni odhalení početné skupiny pachatelů, kteří se dopouštěli pojistných podvodů. Dále v srpnu policisté dopadli dva cizince, kteří se pokusili zkrátit spotřební daň o více než jeden milion korun, muže policisté přistihli, když převáželi ve vozidlech přes 700 kilogramů tabáku a přibližně dvacet tisíc obalů.
 

Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 555 trestných činů se policistům podařilo objasnit 86,13 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 114 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 126 přečinů zanedbání povinné výživy a 79 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. V 52 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, v 33 případech se jednalo o sprejerství a ve 36 o výtržnictví. Ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo v porovnání s rokem 2013 zejména u přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, u kterého počet spáchaných skutků narost o osmnáct. Naopak se meziročně snížil o čtrnáct skutků počet spáchaných výtržnictví a o osmnáct trestných činů se snížil počet případů sprejování.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 56 trestných činů, v roce 2013 jich bylo o šest více. Vloni bylo obviněno z trestného činu na úseku drog 33 osob, z nichž bylo 20 recidivistů. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie.
Mezi objasněnou drogovou trestnou činnost patří odhalení varny pervitinu při zákroku, který kriminalisté provedli v dubnu v rodinném domě v Jihlavě, kde zadrželi muže, který drogu vyráběl a distribuoval. Pěstírnu konopí odhalili v květnu v suterénu domu v Jihlavě, pachatel získanou marihuanu prodával a distribuoval také usušené lysohlávky. Pěstírnu konopí kriminalisté odhalili také v listopadu v bytě v Jihlavě.
Kriminalistům se v říjnu podařilo dopadnout také dva muže, kteří na Jihlavsko vozili drogy a v krajském městě je poté oba distribuovali. Pachatelé měli rozdělené úkoly, jeden z nich fungoval jako organizátor a druhý plnil zejména roli kurýra, oba muži skončili ve věznici.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
2. února 2015

 

 

 

vytisknout  e-mailem