Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V Hrádku se studenti utkali ve střelecké soutěži

KRAJ - Své síly změřili studenti maturitních ročníků v rámci náborové aktivity střelecké soutěže Studentská střela. 

 

Ve čtvrtek 5. října 2023 proběhla v Hrádku nad Nisou jedna z dalších osvětových akcí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zaměřená na seznámení se s prací Policie ČR a možným náborem nových zájemců o práci u Policie ČR, střelecká soutěž pro studenty z maturitních ročníků spřátelených škol, které mají zaměření na bezpečnostně právní problematiku. 

V letošním roce byl zájem škol velký, 3V. ročníku soutěže "Studentská střela" se zúčastnily školy:

  • Střední škola Kateřinky – Liberec
  • Stření lesnická škola a střední odborná škola Šluknov T.G. Masaryka
  • Euroškola Česká Lípa
  • Právní akademie Liberec 
  • Střední škola Semily
  • Střední hospodářská a lesnická škola Frýdlant

Soutěž zahájil plk. Mgr. Jaroslav Řehák, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně s vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk. Mgr. Dagmar Fialovou, kteří přivítali všechny přítomné a všem studentům popřáli mnoho úspěchů v soutěži.

"Je to jedna z náborových akcí, kde se snažíme představit studentům práci Policie ČR. Je to osvědčená a také populární akce pro studenty, a tomu  nasvědčuje fakt, že prvních tří ročníků se zúčastnily pouze tři školy a dnes, kdy je již pátý ročník, se do soutěže přihlásilo 6 středních škol. Snažíme se je tím motivovat k pozdějšímu nástupu do policejních řad a máme jisté očekávání, že úspěšní absolventi těchto škol se budou ucházet o práci u Policie ČR.", sdělil plk. Řehák. 

"Studenti střílí pod dohledem instruktorů, kteří zajišťují bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Své si síly změří ve dvou disciplínách - střelba z krátké zbraně na vzdálenost 15 m a dále pak ze samopalu vzor 58 na jednotlivé rány, a to na vzdálenost 30 m.", uvedla vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk. Mgr. Dagmar Fialová

9Kromě samotné střelby si měli možnost studenti během dne vyzkoušet i jisté prvky sebeobrany pod dohledem policistů a vyzkoušet si poskytování první pomoci. 

Od personálního oddělení obdrželi studenti také důležité informace k přijímacímu řízení k Policii ČR. 

Za přítomnosti vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk. Mgr. Dagmar Fialové byli vyhlášeni nejlepší střelec a střelkyně soutěže. Nejlepší střelkyní se stala studentka ze Střední školy Kateřinky - Liberec a nejlepší střelecké výkony předvedl student stejné školy.

Dále byla vyhlášena tři nejlepší družstva. Příčku nejvyšší obsadili studenti ze Střední školy Kateřinky - Liberec, druhá příčka patřila Euroškole Česká Lípa, která v tomto roce neobhájila prvenství a zároveň tak nezískala znovu putovní pohár, a na třetím místě skončila Střední škola Semily.

Celá soutěž se odehrávala ve výcvikovém středisku v Hrádku nad Nisou, v areálu bývalé fabriky. „Výcvikové středisko jsem vytvořil tak, jak jsem to viděl v zahraničí – byl jsem v Kosovu, Albánii, v různých státech," uvedl instruktor Richard Janko. Areál je uzavřený, dá se v něm cvičit taktika, dále se zde nachází tělocvična, střelnice. „Je tu všechno pohromadě, snažíme se, aby ty služby byly komplexní. Jsou tu i auta, vězeňský autobus,“ vyjmenoval Janko. S ním spolupracuje mimo jiné vězeňská služba i Policie ČR. Do Hrádku jezdí trénovat i zahraniční složky v rámci příhraniční spolupráce. 

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje i v budoucnu hodlá velmi aktivně přistupovat ke studentům zejména těch maturitních ročníků, v rámci jejichž učebních osnov jsou právě předměty, které předurčují studenty k jejich budoucímu povolání u ozbrojených sborů.
 

6. 10.2023
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem