Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V České Lípě proběhla specifická dopravně bezpečnostní akce

ČESKÁ LÍPA - Dopravní policisté se zaměřili na hříšníky nerespektující světelná dopravní značení. 

 

Ve středu 3. srpna proběhla v České Lípě dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na dodržování dopravních předpisů na křižovatkách, vybavených světelnou signalizací. Dopravní policisté pro tuto činnosti vybrali hned několik významných dopravních uzlů v blízkosti centra města. Jednalo se například o krřižovatku u obchodního domu Andy nebo u benzinové čerpací stanice Shell. 
Při této akci sledovali dopravní, ale i pořádkoví policisté chování řidičů při průjezdu křižovatkami řízenými světelnou signalizací. Veškerý provoz byl policií dokumentován na videozáznam.DBA ČL.png

V průběhu středečního dopoledne zaznamenali policisté 5 řidičů, kteří nerespektovali světelnou signalizaci a v jízdě pokračovali křižovatkou i přes světelný signál „stůj“. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty za bezmála čtyři tisíce korun. Dále dva řidiči byli přistiženi při telefonování za jízdy, přičemž jim byly uděleny pokuty v hodnotě pět set korun. 

"V této souvislosti je nutné řidičům připomenout, že za průjezd „na červenou“ nehrozí řidičům nejen pokuta, ale obdrží také 5 trestných bodů. Pokud by se jednalo o opakovaný přestupek, ukládá správní orgán takovému řidiči zákaz činnosti až do 6 měsíců. Zároveň je nutné upozornit i na žlutý signál, která ukládá řidiči povinnost zastavit vozidlo s jednou výjimkou kdy je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě", uvedl vedoucí Dopravního inspektorátu v České Lípě, npor. Bc. Martin Markl. Zároveň také upřesnil, že Žlutá znamená zastavím, nikoliv přidám a stihnu to. Řidiči si musí uvědomit povinnost danou § 22 zákona o silničním provozu, tedy, že řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovace…..“. 

Výpis ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, týkající se této problematiky: 
§ 70
1) Při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy s plnými signály nebo se směrovými signály.        2) Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče
a) signál s červeným světlem "Stůj!" povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára souvislá", "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" a "Příčná čára souvislá s nápisem STOP", a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením,
b) signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!" povinnost připravit se k jízdě,
c) signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno" možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty. Svítí-li signál "Signál pro opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5,
d)signál se žlutým světlem "Pozor!" povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára souvislá", "Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!" a "Příčná čára souvislá s nápisem STOP", a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály,
e) signál se zelenou směrovou šipkou nebo šipkami (například "Signál pro přímý směr", "Kombinovaný signál pro přímý směr a odbočování vpravo") možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5,
f) signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů,
g) signál "Doplňková zelená šipka" svítící současně se signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým světlem "Pozor!" možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

§ 22 Jízda křižovatkou
1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.
2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.
3) Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.
4) Na příkaz dopravní značky "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.

Dopravní akce tohoto typu budou nadále pokračovat, neboť nedodržování světelné signalizace výrazně zvyšuje riziko dopravní nehody, ale má i negativní vliv na plynulost silničního provozu nejen v České Lípě. Jezděte bezpečně. 

5. srpna 2022
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem