Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kriminalita na Klatovsku za rok 2009

Statistické přehledy 

                                         R O Z B O R   T R E S T N Ý C H   Č I N Ů
Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje územní odbory Klatovy- 2 0 0 9
 
Počty trestných činů     rok 2006    rok 2007     rok 2008    rok 2009
okres Klatovy                 1 807            1 842          1 899      1 577
objasněno                         1 045            1 007          1 060         947
tj.                                    57,83%         54,67%       55,82%    60,05%
V porovnání s rokem 2008 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů na Klatovsku o 322 případů.
 
       Nejvíce trestných činů zaevidováno:
OOP Klatovy           -  569, tj. podíl na páchané trestné činnosti 36 %, 
OOP Horažďovice  -  302, tj. podíl 19 %
OOP Sušice            -  210, tj. podíl 13 %.
     Největší podíl na páchané trestné činnosti tvoří majetková.
 
 
rok 2009 prošetřováno objasněno tj. % porovnání rok 2008
majetkové trestné činy 803 236 29,39 - 249
z toho: krádeže vloupáním 307  71 23,13 -  87
            krádeže prosté 428 133 31,07 - 138
násilná trestná činnost  77  62 80,52 -  11
mravnostní činy  13 11 84,62      2
ostatní  79  70 88,61 -  36
zbývající 454 443 97,58      4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hospodářská kriminalita       rok 2006   rok 2007   rok 2008   rok 2009
 
celkem                                     268            248           185        151
objasněno                                244            219          135        125
tj.                                           91,04%      88,31%      73%    82,78%
 
Podíl trestné činnosti na celkové kriminalitě v %:
                                                       rok 2006   rok 2007   rok 2008 rok 2009
majetkové trestné činy                       54,68        59,12        55,40      50,92
   z toho: krádeže vloupáním             19,14         22,56        20,75      19,47
                krádeže prosté                  31,76         32,19        29,80      27,14
násilné a mravnostní TČ                      5,92           6,13          5,21        5,70
hospodářské TČ                                14,83         13,46          9,74        9,58
ostatní TČ                                           24,57         21,28       29,59       33,80
 
Podle Zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, plní policie úkoly, např.:
- chrání bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek,
- předchází, vyhledává a odhaluje trestnou činnost,
- odhaluje a šetří přestupky,
- pátrá po osobách a věcech,
- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

vytisknout  e-mailem