Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Konec prázdnin a začátek školního roku

PLZEŇSKÝ KRAJ – V následujících dnech, zejména s nástupem nového školního roku, se budou policisté našeho Krajského ředitelství zaměřovat na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Konec prázdnin a začátek školního roku je z pohledu policistů rizikovější než ostatní letní týdny a měsíce. V tomto období je na silnicích daleko větší provoz a také zvýšený pohyb chodců v silničním provozu, především dětí – žáků škol, proto budeme na vybraných stanovištích a úsecích dohlížet a kontrolovat u všech účastníků silničního provozu – řidičů motorových vozidel, cyklistů a chodců, dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích.

V prvních dnech nového školního roku budou policisté v blízkosti základních škol a na dalších předem vytipovaných přechodech pro chodce, dohlížet zejména na správné a bezpečné přecházení vozovky, dodržování pravidel a povinností. Děti budeme upozorňovat na nástrahy, které na ně mohou při nepozornosti v dopravě číhat, především na rizika spojená s přecházením vozovky. Doporučujeme, pokud máte doma prvňáčka, je dobré jej v prvních dnech do školy doprovodit. Projděte s ním několikrát cestu do školy a upozorněte ho na možná nebezpečí. Volte barevné a výrazné oblečení, vhodné jsou např. barevné odrazky, a to jak na oblečení, tak i na aktovkách a batozích.

Dalším z úkolů policistů bude při těchto akcích svou přítomností viditelně u přechodů pro chodce motivovat řidiče k dodržování ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích týkajícího se povinnosti umožnit chodci bezpečné přecházení. Tímto bychom chtěli apelovat na řidiče motorových vozidel, aby jezdili se zvýšenou opatrností a v okolí škol raději ubrali plyn. Mohou tak lépe a hlavně včas reagovat na nečekanou dopravní situaci, vyvolanou například nepozorným chodcem – dítětem.

Současně s tímto pravidlem je však nutné upozornit i chodce na nepravdivost stále ještě dosti rozšířeného tvrzení o absolutní přednosti chodců na přechodu. Naopak, chodec má zakázáno vstupovat do vozovky bezprostředně před projíždějící vozidlo.

Upozorňujeme rovněž chodce na jejich zákonnou povinnost, kdy v případě, že se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě reflexní prvky a doplňky. Pro řidiče motorového vozidla se tak chodec, který je jimi vybaven, stává viditelný na 200 metrů a řidič může bezpečně a včas zareagovat. Avšak použití reflexních prvků v rámci bezpečnosti doporučujeme nejen za tmy nebo snížené viditelnosti a stejně tak i nejen mimo obec, ale všude tam, kde by Vaše viditelnost mohla být snížena.  

Na dohled u přechodů pro chodce budou následně navazovat další preventivní programy pro děti, a to Zebra se za Tebe nerozhlédne a další bezpečnostně dopravní akce.

Další rady a doporučení:

  • Vozovku přecházejte vždy na přehledném místě, po bezpečném rozhlédnutí. Zde platí pravidlo 3x se rozhlédni – vlevo, vpravo, vlevo.
  • Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, použijte ho.
  • I na přechodu pro chodce, který je doplněn světelnou signalizací, je nutné se rozhlédnout.
  • Pozor na přednost v jízdě tramvají a vozidel s právem předností jízdy (hasiči, policie, záchranka, atd.)
  • Mějte na paměti, že žádný řidič nedokáže své vozidlo zastavit, pokud mu náhle vstoupíte do vozovky. Do té vstupujte, až když vozidla bezpečně zastaví.

Všichni si přejeme, aby začátek školního roku byl příjemný a návrat do školních lavic se obešel bez zbytečných problémů nebo dokonce úrazů.

Řidičům přejeme mnoho ujetých kilometrů bez nehod a dětem šťastný návrat do školních lavic.

nprap. Barbora Šmaterová, DiS.
25. srpna 2022

Odkazy do noveho okna

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

Domažlicko

Domažlicko 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem