Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Blíží se konec prázdnin

PLZEŇSKÝ KRAJ – Konec letních prázdnin a začátek nového školního roku je jedno z přelomových období roku. Prázdninový provoz se pomalu překlene v běžný. Policisté budou zejména v tomto období aktivně dohlížet na bezpečnost a plynulost v dopravě, a to v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce „Konec letních prázdnin“ zaměřené zejména na dodržování předepsané rychlosti a také ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tyto akce mají za účel co nejvíce eliminovat případná rizika spojená s dopravní nehodovostí. 

S koncem prázdnin souvisí zvýšený provoz na komunikacích, protože mnoho lidí ukončuje své prázdninové pobyty a vrací se do svých domovů. Policisté pořádkové a dopravní policie se snaží zvýšenou přítomností na pozemních komunikacích přispět k bezpečnějšímu provozu a tím i bezpečnějšímu návratu občanů domů. K bezpečnosti však nepřispívají jen svojí preventivní přítomností, ale i častějšími kontrolami dopravních prostředků. Všichni, kteří usednou za volant, by měli při jízdě v tomto období věnovat zvýšenou pozornost pohybu dětí i ostatních chodců v silničním provozu. V příštích dnech pak zejména v blízkosti škol a školních zařízení.  

Na začátku nového školního roku bývají děti plné dojmů a zážitků, které o prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přesto nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí.  V tom hrají důležitou roli i rodiče, kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat. Ještě dříve, než dítě půjde poprvé do školy samo, je nezbytné ho na tuto cestu připravit. Nezapomeňme, že má dítě některé zvláštnosti, které si mi dospělí neuvědomujeme. To může ovlivňovat jeho chování v dopravě jako např. zorný úhel pohledu, rozlišovací schopnosti barev, rozlišení pravé a levé strany, odhad vzdálenosti a rychlosti přijíždějícího vozidla či nezná nutná pravidla silničního provozu, pokud ano, neumí je ještě správně používat. Proto je velmi důležité, aby cestu do školy rodiče s malým školákem společně prošli.  Je dobré dítěti znovu a znovu připomínat některé situace, které ho mohou ohrozit, a to např. při přecházení vozovky, za šera, tmy, změny povětrnostních podmínek či při kontaktu s cizí osobou. Nezapomeňme ani na vybavení dětí reflexním materiálem či různými viditelnými doplňky. 

Prevence viditelnosti, respektu, tolerance a dodržování pravidel je základním stavebním kamenem pro minimalizaci rizik v dopravě. S dopravně bezpečnostními aktivitami na silnicích v našem kraji budeme nadále pokračovat. 

Dětem přejeme krásný zbytek prázdnin a šťastné vykročení do nového školního roku. Všem účastníkům silničního provozu přejeme bezpečný návrat při svých cestách domů.

nprap. Veronika Hokrová
31. srpna 2023

vytisknout  e-mailem