Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Staň se jedním z nás!

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje hledá nové kolegy do svých řad. 

Být policistou, který ctí zákon a chce skutečně i za cenu svého osobního nepohodlí pomáhat druhým. Právě tímto způsobem můžete jednoduše naplnit motto služby POMÁHAT A CHRÁNIT a vnímat své zaměstnání jako celoživotní poslání.

PŘEDPOKLADY K PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU

 • věk nad 18 let
 • občanství České republiky
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání 
 • osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
   

CO VLASTNĚ BEZÚHONNOST ZNAMENÁ?
Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.

OSOBNOSTNÍ, FYZICKÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

 • Testy osobnostní způsobilosti, tzv. psychotesty, mají za cíl ověřit vaše osobnostní předpoklady pro výkon této profese. 
 • Fyzické testy ověřují motorické, silové i vytrvalostní schopnosti uchazeče. Skládají se ze 4 disciplín.
 • Ověření zdravotní způsobilosti má za cíl zjistit, zda je vaše tělo připraveno pro službu u PČR. 
   

A CO NABÍZÍME?

 • PRAVIDELNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM

 • PO ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ KURZU ZÁKLADNÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY (9 MĚSÍCŮ) MINIMÁLNÍ PLAT VE VÝŠI 35.200 KČ

 • STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

 • NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 110.000 KČ

 • 6 TÝDNŮ DOVOLENÉ

 • PLAT V PLNÉ VÝŠI PŘI NEMOCENSKÉ A OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY

 • CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOST STUDOVAT VŠ

 • ODMĚNY ZA VĚRNOST, ODCHODNÉ, VÝSLUHA

 • PŘÍSPĚVEK K PENZIJNÍMU PŘIPOJIŠTĚNÍ

 • DLOUHDOBOU PERSPEKTIVU

 • SOCIÁLNÍ JISTOTY A KARIÉRNÍ POSTUP

Vt9MU4jh1OMjthE6v6qc.jpgKontakty na výběrová pracoviště Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

 • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem:

tel.: 974421750974421751; mobil: 727917225, 727917252
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz

 • Územní odbor Děčín: 974432400
 • Územní odbor Chomutov: 974433400 
 • Územní odbor Litoměřice: 974436400
 • Územní odbor Louny: 974437400
 • Územní odbor Most: 974438401, mobil: 727917251
 • Územní odbor Teplice: 974439400
 • Územní odbor Ústí nad Labem: 974421750, 974421751

V případě zájmu prosím zasílejte:

Podrobné informace pro uchazeče o práci u Policie ČR naleznete na těchto stránkách NÁBOR POLICIE.

27. února 2024
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem