Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody

Vše o nich 

 

Již od začátku roku 2009 platí změny některých paragrafů v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Policisté z nich vybrali pro řidiče ty nejdůležitější změny a rádi by je řidičům připomněli.
 
Jedná se především o to zda volat či nevolat policii v případě dopravní nehody. Jak to tedy je?
 
1)
Stane-li se Vám dopravní nehoda, ať už jste v roli poškozeného nebo viníka a odhadnete na některém ze zúčastněných vozidlech včetně přepravovaného nákladu škodu méně jak 100 000 Kč, nemusíte policisty volat. Jedná se o nový a pro vás rychlejší způsob, kdy jste povinni sepsat záznam o dopravní nehodě a to na formulář, který bývá přílohou zákonného pojištění. V případě, že ho nevlastníte, Vaše pojišťovna Vám ho určitě poskytne. Zde je nutné vypsat své nacionále, místo, datum a přesný čas, kdy se nehoda stala a také její průběh, identifikovat druhy vozidel, určit kdo je viník a kdo poškozený a výši škody. Pak oba účastníci musí celou věc nahlásit na svou pojišťovnu.
 
Možná si říkáte, to se mi stalo, ale viník ujel. I to se v naší praxi bohužel stává a pak je nejlepší zapamatovat si SPZ vozidla, druh a barvu popř. nějaké zvláštní markanty. A samozřejmě zavolat policisty a vše jim sdělit. Dotyčný viník je pak šetřen za ujetí od místa dopravní nehody a hrozí mu správní řízení a např. nemalý peněžitý trest.
 
2)
 
V případě, že dojde k dopravní nehodě, kde odhadnutá škoda na motorových vozidlech včetně přepravovaných věcí je vyšší než 100 000 Kč, nebo je menší ale dojde ke zranění nebo ke škodě na majetku třetí osoby či např. poškození pozemní komunikace, musíte Policii ČR zavolat VŽDY! Poté je Vaší povinností místo nehody bezpečně označit,poskytnout potřebnou pomoc, vyčkat na místě dopravní nehody až do příjezdu policistů a poté s nimi spolupracovat.
 
 
Další změna, která nastala se týká alkoholu za volantem. Jak to tedy je?
 
Správní řízení
 
Přistihne-li Vás hlídka PČR za volantem a vyzve Vás k tomu, abyste se podrobil dechové zkoušce na alkohol a vy nadýcháte méně než 1 promili alkoholu v dechu, pak je protokol z přístoje Dräger brán jako dostatečný důkaz toho, že jste opilý a také jako dostatečný důkaz pro správní řízení, kde jsou sankce jako peněžitý trest nebo zákaz činnosti řízení vozidel Dříve byla zapotřebí i krevní zkouška, nyní stačí pouze dechová!!!
 
Do správního řízení postupuje i osoba, která řídí pod vlivem alkoholu, ale odmítne dýchnout. Pak je podle zákona posuzována jako opilá a hrozí jí sankce od 25 000 do 50 000 a nebo zákaz činnosti od jednoho do dvou let.
 
Trestní řízení
 
Trestní řízení je vedeno proti osobě, která nadýchala více jak 1 promili alkoholu na digitálním přístoji a tento fakt potvrdí i krevní zkouška. Poté je proti ní zahájeno trestní stíhání.
Jednoduše alkohol za volant nepatří. V řadě případů je totiž také alkohol viníkem dopravní nehody, která má často tragické následky, bohužel většinou na straně, která nehodu nezavinila.
 
Jen pro upozornění…
 
Dokladem o tom, že vozidlo má uzavřené zákonné pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je v současné době jen zelená karta, která musí být řádně podepsána pojistitelem. V případě, že tak není, hrozí sankce v blokovém řízení až 1 500 Kč, ve správním řízení až 3 000 Kč.Ostatní doklady zůstávají při kontrole PČR samozřejmostí.
 
Prožili jste dopravní nehodu? Jak dál?
 
Dopravní nehoda – okamžik, který řadě lidí může změnit celý život, vteřiny, kdy se slunečný den promění v noční můru. Jsou to nečekané události, které na nás dopadají, ať už jsme poškozenými či viníky, svědky, zasahujícími nebo příbuznými. Každý den Policie České republiky, BESIP a řada dalších institucí varuje řidiče před nebezpečným hazardováním na silnici a před přeceňováním síly vozidla a zároveň sil vlastních. Někteří z nás však tyto rady neslyší a pak už následuje v lepším případě „ťukanec“, v těch horších vážné dopravní nehody.
Každopádně je dobré vědět, co následuje a jak se zachovat.
 
Když už se nám takováto nepříjemnost stane a pominou první chvíle, kdy opadne ohrožení života, je zapotřebí:
  • spolupracovat s Policií ČR
  • počítejte s dalším jednáním, neboť objasňování dopravní nehody může trvat i několik týdnů i měsíců
  • jako každý občan máte právo na právní pomoc, ať už jste v pozici poškozeného či viníka, můžete dosáhnout na bezplatnou právní pomoc
  • jste–li viníkem , Vaší povinností je oznámit do 15 dnů událost pojišťovně, u níž máte povinné ručení
  • máte–li havarijní pojištění, bez zbytečného odkladu musíte nahlásit nehodu své pojišťovně.
 
Samozřejmostí u dopravní nehody bývají pocity.
 
Bezprostředně po dopravní nehodě dochází k různým projevům (třes, zvracení, ochablost, výpadek paměti, atd.) Na nehodu mnohdy reagujeme i v průběhu dalších dnů, kdy se střídají nálady, zažíváme strach, smutek, bezmoc, prožitek dopravní nehody se mnohdy vrací ve snech. Tyto a jiné projevy jsou pro danou situaci normální a většinou časem odeznívají. Je ale velmi rozumné si o těchto pocitech s někým promluvit, ať už s někým blízkým či s nějakým odborníkem. Věnujte se věcem, které Vám obvykle přinášejí radost a uvolnění. Jediné co nesmíte je to, že to budete dusit v sobě. Mnohem těžší jsou tyto stavy u vážných dopravních nehod s těžkými zraněními či u nehod, kde někdo zahyne. Vyhledejte odbornou pomoc a hlavně komunikujte! Tišit bolest léky a alkoholem NENÍ řešení.
 
Dopravní nehody se dějí každý den a kolem nás je řada lidí, kteří prožili něco podobného. Kromě blízkých a přátel máme ve svém okolí i další instituce, které nám mohou pomoci. Jsou to například občanské a jiné poradny, nepřetržitě fungují linky pomoci či krizová centra, psychologové a psychiatři, právníci a sociální pracovníci.
 
A rada na závěr?
Řidiči! Usedněte za volant, připoutejte se, rozjeďte se a hlavně PŘEMÝŠLEJTE! 
 
por. Bc. Andrea Kávová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem