Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Rychlost

Pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích platí, že není dobré přeceňovat své síly, zbytečně riskovat a ohrožovat život svůj i život ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích.

RYCHLOST

Heslo zní - přiměřená rychlost. Jaká rychlost to má být závisí na viditelnosti, světelných podmínkách, počasí, hustotě provozu, stavu silnice, osobní kondici a dalších okolnostech. Pravidla provozu na pozemních komunikacích předepisují nejvyšší dovolené rychlosti v obci a mimo obec. To jsou ale maximální rychlosti. Jen přiměřená rychlost zaručuje bezpečnost jízdy. Přiměřená rychlost se však pohybuje pod povoleným maximem.

VNÍMÁNÍ A HODNOCENÍ

Právě při hodnocení rychlosti s námi naše smysly žertují. Rychlosti nad 70 km/hod. jsou obvykle na rovných silnicích, v hluku a provozu a ubíhající krajině podceňovány. Při opuštění dálnice se nám zdá, že rychlost je přímo hlemýždí. To se nelíbí především začátečníkům, ale i hodně ostříleným řidičům. Zde platí jediné: kontrolní pohled na rychloměr!

MLHA, SNÍH A DÉŠŤ

Sníh, déšť, mlha nebo mlžný opar znamená v každém případě sundat nohu z plynu a udržovat odstup. Dopravní předpisy stanoví, že řidič smí jet takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Pomocným ukazatelem může být vzdálenost směrových sloupků podél silnic a dálnic. Tato vzdálenost by měla činit asi 50m. Odpovídající rychlost znamená, že při nižší viditelnosti musí být i nižší rychlost jízdy. Přední světla do mlhy, pokud jsou k dispozici, mohou být při snížené viditelnost zapnuta. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. Zvyšuje se tím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

BRZDĚNÍ JE VĚDA

Dráha pro zastavení vozidla je tvořena dvěma faktory - reakční dráhou a vlastní brzdnou dráhou. Reakční dráha je dráha, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná kritickou situaci, zpracuje ji a začne brzdit. To trvá asi jednu vteřinu. V tomto čase se však vozidlo dále pohybuje s nezměněnou rychlostí. Při 90 km/hod. je reakční dráha zhruba 25m dlouhá. Teprve potom jsou zapojeny brzdy. Brzdná dráha závisí na dané rychlosti, ale i na četných vnějších podmínkách.

SKOK DO PROPASTI

 
Skok do propasti by mnoho z Vás provedlo formou bungee jumpingu. Ale skočit do velké hloubky bez jakéhokoliv jištění lanem je pouho pouhé šílenství. Stejné je to i s rychlostí vozidla. Čím vyšší rychlost, tím hlubší propast. Rozhodně to nezkoušejte a prostudujte si tabulku.

Srovnejme rychlost vozidla s volným pádem:

Rychlost v km rovna volnému pádu z výšky

36 km/h  5 m
40 km/h  6 m
56 km/h  12 m
78 km/h  20 m
106 km/h  45 m

JAK SE MĚNÍ DRÁHA ZASTAVENÍ

Mnohým řidičům není známo, že dráha pro zastavení se s vyšší rychlostí vozidla prodlužuje. Např. řidič jedoucí rychlostí 90 km/hod. při plném brzdění zastaví po 70 metrech. Jede-li však rychlostí 130 km/hod., má v rámci dráhy pro zastavení po 70 metrech ještě rychlost 103 km/hod.!!! Rovněž vlivy počasí jsou podceňovány. Například při náledí potřebuje řidič jedoucí rychlostí 90 km/hod. více jak 200m k zastavení vozidla.

Rychlost   Reakční doba  
  0,6 s  1,0 s  1,5 s
    Ujetá dráha  
10 km/h  1,67 m   2,77 m 4,15 m
50 km/h  8,35 m  13,85 m  20,75 m
90 km/h   15,00 m  25,00 m 37,50 m
110 km/h  18,37 m  30,47 m  45,65 m
130 km/h  21,70 m  36,00 m  54,00 m
Rychlost vozu   Reakční dráha Brzdná dráha  Dráha zastavení
  suchá silnice
   
   
50 km/h 14 m 14 m 28 m
90 km/h   25 m 45 m  70 m
130 km/h   36 m 93 m  129 m
  mokrá silnice    
50 km/h  14 m  19 m  33 m
90 km/h    25 m 63 m 88 m
130 km/h  36 m  130 m  166 m
  náledí    
50 km/h  14 m  64 m  78 m
90 km/h  25 m  208 m  233 m
130 km/h  36 m  435 m  471 m

ABS

Mnozí se domnívají, že antiblokový systém ABS automaticky zkrátí brzdnou dráhu. To není vždy pravda. Na štěrku, kyprém sněhu, nebo na suché silnici s určitými zimními pneumatikami může být brzdná dráha i s ABS delší. Naopak ABS zajišťuje při plném brzdění nezbytnou stabilitu a řiditelnost vozu. Vozidla bez ABS při plném brzdění jsou špatně řiditelná, protože se kola zablokují. Zde pomůže jen krátké přerušované sešlapávání brzdového pedálu.

VZDÁLENOST MEZI VOZIDLY

Předvídavá jízda znamená - dodržovat vzdálenosti mezi vozidly. Právě při vyšších rychlostech je dodržování vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla životně důležité. Tento odstup je samozřejmě závislý především na rychlosti jízdy, povětrnostních podmínkách, stavu vozovky a kondici řidiče. Minimální vzdálenost mezi vozidly by měla být polovinou rychlosti v metrech. Při rychlosti 100 km/hod. tedy 50 m - to je vzdálenost směrových sloupků podél silnice. Je nutné věnovat mimořádnou pozornost při jízdě v mlze, ve splývavé viditelnosti lze špatně odhadnout správnou vzdálenost.

V ZATÁČKÁCH OPATRNĚ

Při průjezdu vozidla zatáčkou je velikost odstředivé síly závislá na hmotnosti vozidla, jeho rychlosti a poloměru zakřivení zatáčky. Čím větší hmotnost a rychlost a čím menší poloměr zakřivení zatáčky - tím odstředivá síla roste. Málo řidičů ví, že odstředivá síla neroste přímo úměrně, ale kvadraticky - s dvojnásobkem rychlosti se odstředivá síla zvětší čtyřikrát!!! Toto je důležitá informace pro řidiče zejména při plně zatíženém vozidle, kdy rozdíl v odstředivých silách je logicky větší.

RYCHLOST, SPĚCH A ZASE RYCHLOST

V naší společnosti je "normální" být neustále ve spěchu. K tomu samozřejmě patří pohybovat se z místa na místo autem. Silnice jsou dobré, technika vozidel je stále dokonalejší. Všechno vybízí k rychlejší jízdě. S přibývajícím komfortem ve vybavení vozidla se u řidiče osobního automobilu oslabuje diferencované vnímání fyzikálních charakteristik vozidla, jízdy a prostředí. V prostředí svého vozu se cítí příjemně a pohodově, protože jen nepatrná silová námaha (tlak na plynový pedál) dokáže výrazně změnit rychlost jedoucího vozu a u některých řidičů vzniká mylná představa absolutní moci. Je to ale bezpečné a správné? Odpovědnost za rychlost jízdy a jízdní styl je výhradně na řidiči. Kdo se posadí za volant, smí jet jen tak rychle, aby dokázal vozidlo bezpečně ovládnout. A aby bylo vozidlo bezpečně ovladatelné, je třeba, aby řidič zvládal svoji vlastní sebekontrolu.

 
 

vytisknout  e-mailem