Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté se zaměří na chodce

PRAHA VENKOV - ZÁPAD - Chodci obdrží od policistů reflexní prvky 

V souvislosti s podzimním období a v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti s účastí chodců v tomto období a také ve snaze ovlivnit nekázeň těchto účastníků silničního provozu, byla vyhlášena dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na chodce.

Ve Středočeském kraji bude od pátku 3. listopadu do 19. listopadu 2017 probíhat opatření na chodce, na jejichž pohyb se policisté zaměří za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec.

Dopravně bezpečnostní akce je zaměřená na bezpečnost chodců v silničním provozu, a to především s důrazem na jejich viditelnost. Policisté budou chodcům jako nejzranitelnějším účastníkům provozu na pozemní komunikaci, připomínat dodržování pravidla „vidět a být viděn“, přičemž budou chodcům zdůrazňovat nutnost používání reflexních prvků za snížené viditelnosti.

Novela zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu, která vyšla v platnost 20. února 2016, ukládá chodcům povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení.

§ 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí:

„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Chodcům připomínáme základní pravidla zvyšující jejich bezpečí v silničním provozu:

- Chodci musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce                   

- Kde není chodník, chodí se po levé krajnici.

- Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.

- Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

- Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

- Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose

 - Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu.

- Pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

- Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí  neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel.

- Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

- Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Účastníkem silničního provozu není jen řidič, ale i chodec. Všichni účastníci se musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto zákona vyplývá, že se účastník musí chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani vlastní. Chodci jsou samozřejmě těmi nejzranitelnějšími účastníky v silničním provozu.

Pokud chodec nebude označen reflexními prvky, hrozí mu pokuta v blokovém řízení až do výše 2000 korun českých.

Doporučujeme chodcům z hlediska vlastní bezpečnosti, aby používali reflexní prvky všude tam, kde je riziko, že je řidič neuvidí nebo nemá možnost chodce bezpečně rozeznat. Tím máme na mysli, abyste byli opatřeni reflexními prvky nejen mimo obec v noci či za snížené viditelnosti, ale také v obci, třeba i během denního světla.

nprap. Michaela Richterová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem