Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slovo ředitele služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR

CRZ_LOGO Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png

Vítám Vás na webových stránkách Policie ČR, v  záložce „Centrální registr zbraní“. Centrální registr zbraní je zcela nový agendový informační systém, jehož výstavbu zakotvil v právním řádu České republiky zákon č.170/2013 Sb., který změnil zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a některé další zákony.

V novém ustanovení § 73a zákona o zbraních je centrální registr zbraní definován jako neveřejný informační systém veřejné správy sloužící k výkonu státní správy v oblasti zbraní a střeliva.

Centrální registr zbraní je založen na myšlence sledování průběhu celého „životního cyklu zbraně“. Každá zbraň kategorie A, B nebo C se do centrálního registru zavede v době svého vzniku při výrobě nebo při jejím dovozu na území České republiky a bude v něm až do doby jejího zničení, vývozu z území České republiky nebo jejího znehodnocení. V průběhu „života zbraně“ budou v jejích údajích zaznamenávány všechny změny jejího vlastnictví, technické změny, údaje o jejím ověření a některé další údaje. 

Nejvýznamnější změnu přináší Centrální registr zbraní podnikatelům v oboru zbraní a střeliva. Jim od 1. 7. 2014 přibude zcela nová povinnost a to vkládat do centrálního registru zbraní údaje o všech zbraních a střelivu, které vyrobili nebo dovezli na území České republiky, zaznamenávat jejich převody mezi sebou navzájem a jejich prodeje konečným vlastníkům. Na druhé straně podnikatelům některé povinnosti skončí: nebudou již muset vést „papírové“ evidenční knihy zbraní a střeliva ani nebudou muset každý měsíc příslušným útvarům policie oznamovat převody zbraní.   

Během prvních tří měsíců od zahájení ostrého provozu podnikatelé budou mít za úkol do nového systému zavést všechny zbraně a střelivo, které v té době budou mít ve svých skladech nebo na prodejnách, a které mají jako předmět svého podnikání (zbraně bez průkazu zbraně). 

Centrální registr zbraní je jedním z projektů, na které Policie České republiky v rámci česko-švýcarské spolupráce získala dotaci od švýcarského fondu pro rozvoj a spolupráci. Tato dotace však na vybudování celého registru stačit nebude. Finanční prostředky, které má Policie ČR na vybudování centrálního registru zbraní k dispozici, jsou pouhým zlomkem nákladů, které na svou výstavbu spotřebovaly jiné obdobné centrální registry.

Hlavním úkolem těchto webových stránek je poskytovat aktuality o průběhu výstavby centrálního registru zbraní a uživatelům informace, které pro svou práci s centrálním registrem zbraní budou nezbytně potřebovat.
 
 Za správce centrálního registru zbraní
 
plk. Ing. Zdeněk BAMBAS v.r.
ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Policejní prezidium ČR

 

vytisknout  e-mailem