Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní slovo ředitele služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PP ČR

CRZ_LOGO Logo_der_Schweizerischen_Eidgenossenschaft.svg.png

                                                                                                                                                             V Praze 1. června 2021

Vítám Vás na portálu „Centrální registr zbraní“.

Systém centrální registr zbraní (systém CRZ) je neveřejný informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu státní správy ve věcech zbraní, střeliva, munice a pyrotechnického průzkumu. Jeho provoz byl zahájen 1. 7. 2014, a to v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).

Úkolem portálu je poskytnou uživatelům systému CRZ aktuální informace o tomto systému. Na portálu uživatel systému CRZ najde popisy webových rozhraní,  vzory žádostí o zřízení přístupu do systému CRZ, kontakty na pracoviště HelpDesk, povinné informace ke zpracování osobních údajů a základní bezpečností pravidla. V sekci „FAQ – dotazy“ jsou k dispozici odpovědi na nejčastější dotazy spojené s provozem systému CRZ. Z portálu lze přímo vstoupit do produkčního i testovacího „Centrálního registru zbraní pro podnikatele“ a dále i do aplikace pro plnění některých úkolů na úseku povolování a hlášení přeprav zbraní, střeliva nebo munice.

Základní myšlenkou systému CRZ je sledování tzv. „životních cyklů“. Zbraň, střelivo nebo munice se do systému CRZ vkládají vždy ihned po jejich výrobě, dovozu nebo po jejich převzetí od subjektu, na který se zákon o zbraních nevztahuje (např. Armáda České republiky) subjektem, na který se zákon o zbraních vztahuje (např. podnikatel v oboru zbraní a střeliva). V průběhu životních cyklů se v systému CRZ vyznačují všechny důležité změny (změny vlastníka, opravy zbraní, spotřeby střeliva,…). Životní cykly zbraní, střeliva nebo munice končí jejich zničením, vývozem mimo území České republiky nebo předáním subjektu, na který se zákon o zbraních nevztahuje.

Systém CRZ dnes tvoří 3 samostatné aplikace: centrální registr zbraní pro podnikatele v oboru zbraní, střeliva a munice, centrální registr zbraní pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) a centrální registr zbraní pro Policii ČR.

Podnikatelé v systému CRZ vyznačují údaje o zbraních, střelivu a munici, které jsou předmětem jejich podnikatelských aktivit, ČÚZZS do systému CRZ zapisuje údaje o ověřování zbraní a hlavních částí zbraní a Policie ČR vede ve svém systému CRZ údaje o vydaných zbrojních dokladech a oprávněních, jejich držitelích  a o registrovaných zbraních.

Za dobu své existence prošel systém CRZ několika významnými změnami:

  • v roce 2017 došlo k rozšíření systému CRZ o jeho muniční část (reakce na tzv. „muniční“ novelu zákona o zbraních),
  • v roce 2018 byl systém CRZ doplněn o modul pro správu kontaktních údajů (reakce na obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), a
  • na počátku roku 2021 byl systém CRZ upraven podle zatím poslední novely zákona o zbraních (zákon č. 13/2020 Sb.), tato novela zajistila transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, do národní legislativy.

Věřím, že na tomto portálu uživatel systému CRZ najde všechny potřebné informace a odkazy pro snazší orientaci v problematice zbraní, střeliva a munice a pro práci v systému CRZ. Případné náměty na vylepšení tohoto portálu můžete zasílat správci systému CRZ, kterým je ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR.

plk. Mgr. Milan PRCHAL                                                                                                                                                                              

ředitel                                                                                                                                                                                                                ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                      Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem