Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Policista roku 2020

Entomoložka Kriminalistického ústavu Hana Šuláková získala ocenění 

Ve Španělském sále Pražského hradu se v pátek 24. září uskutečnil 21. ročník prestižní ankety Policista roku. Ocenění převzali policisté, policistky a občanští zaměstnanci policie, které vybrala Etická komise Policie ČR z desítek nominovaných.

V kategorii Specialista roku 2020 zvítězila znalkyně Kriminalistického ústavu (KÚ) plk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D., vedoucí oddělení speciální biologie.

Policista roku 05Hana Šuláková je absolventkou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V KÚ pracuje od roku 2002. Je znalkyní v oboru kriminalistika, odvětví biologie. Specializuje se na humánní biologii, trichologii, zoologii a forenzní entomologii. V rámci svého oboru se zabývá průkazem lidského biologického materiálu, jako je krev, sliny či ejakulát, nalezeného na oděvu pachatelů a obětí, na zbraních a na nejrůznějších předmětech.

Její doménou je forenzní entomologie, které se věnuje bezmála 20 let

Po nástupu do KÚ na tehdejší oddělení antropologie a biologie se začala aktivně podílet na jeho odborném rozvoji, zejména v odvětví forenzní entomologie. Té se v KÚ od 70. do 90. let věnoval RNDr. Milan Laupy. Doktorka Šuláková navázala na jeho odborné poznatky o využití hmyzu pro forenzní účely, které postupně sama dále rozvíjela a zaváděla do kriminalistické praxe v ČR i na evropské úrovni. Cenné entomologické zkušenosti získala také při svém studijním pobytu u četnictva ve Francii. V letech 2002 až 2017 byla jedinou forenzní entomoložkou nejen u Policie ČR, ale i v celé České republice.

Přednáší, publikuje, podílí se na vzdělávání a mezinárodní spolupráci
Znalkyně Hana Šuláková je od roku 2017 vedoucí oddělení speciální biologie. Povinnosti spojené s řídící funkcí jí ovšem nebání v tom, aby se i nadále aktivně věnovala znalecké činnosti. Za svoji profesní kariéru zpracovala bezmála 2 000 znaleckých posudků a odborných vyjádření zejména pro účely trestního řízení. Svým profesionálním vystupováním u soudu a precizní obhajobou podaných posudků zvyšuje úroveň znalecké činnosti Policie ČR. 

Hana Šuláková úzce spolupracuje s dalšími složkami Police ČR. Velice často se účastní výjezdů na místa nálezu těl či lidských pozůstatků, kde metodicky radí nebo sama zajišťuje vhodný entomologický materiál ke zkoumání. Ročně uskuteční desítky odborných přednášek pro policisty, pracovníky Ministerstva vnitra, justice či jiných mimorezortních institucí (např. pro Univerzitu Karlovu, Policejní akademii ČR v Praze, Justiční akademii aj.). 

Osobně vede vzdělávací kurz pro kriminalistické techniky, které školí, jak správně vyhledat a zajistit entomologické a biologické stopy na místě činu. Je autorkou Entomologické odběrové soupravy – pomůcky, která pomáhá kriminalistickým technikům při odběru entomologických stop v terénu. Soupravu využívají rovněž soudní lékaři, kteří odebírají entomologický materiál při pitvě.   

Je autorkou desítek článků v tuzemských odborných periodikách, v rezortních i mimorezortních publikacích, ale i v zahraničních časopisech, jako je např. Forensic Science International.

Plukovnice Šuláková je členkou Evropské sítě forenzních institucí (European Network of Forensic Science Institutes), kde pracuje v odborné skupině APST (The Animal Plant and Soil Traces Expert Working Group), která se zabývá stopami živočišného a rostlinného původu a zeminami. Řadu let reprezentuje KÚ na mezinárodních konferencích se zaměřením na forenzní entomologii a humánní biologii, kde prezentuje výsledky své výzkumné činnosti. Přispívá tím k dobrému renomé KÚ, potažmo i Policie ČR v zahraničí.

Výsledky jejího výzkumu jsou uznávány i v zahraničí
Nezastupitelné místo má Hana Šuláková v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, kde dosahuje nadstandardních výsledků. Nově získané entomologické poznatky úspěšně aplikuje do kriminalistické praxe. V rámci Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra byla od roku 2010 do současnosti řešitelkou/spoluřešitelkou pěti víceletých výzkumných projektů/subúkolů a dále dvou výzkumných úkolů v rámci KÚ.

Subúkolu s názvem SEZENTO: Vliv sezóny na zastoupení forenzně významných druhů hmyzu na mrtvolách se forenzní entomoložka Šuláková věnovala v letech 2017 až 2020. V rámci tohoto výzkumu provedla řadu experimentů, při kterých sledovala rozklad mrtvých těl velkých obratlovců (imitujících lidská těla) v jednotlivých ročních obdobích. Obdobný výzkum je naprosto unikátní, co do rozsahu, včetně celoročního sledování. Žádný takový nebyl doposud v Evropě realizován.

Výsledkem dalšího projektu s názvem Využití nekrofágních brouků (Coleoptera) ve forenzní entomologii: determinace a vývojové modely, jehož byla Hana Šuláková spoluřešitelkou, byl určovací klíč larev mrchožroutů. Znalci tři roky sledovali, jaké druhy a kdy nalétávají na lidské mrtvoly, a prováděli jejich odchov. Určovací klíč do té doby nebyl k dispozici.

Zatím nejdéle trvající výzkumný úkol, který plukovnice Šuláková řešila v letech 2009 až 2020, nese název ENTO I.: Forenzní entomologie: kolonizace těla hmyzem při pohřbení v mělkém hrobě. Během výzkumu prováděla experimenty se zakopanými kadávery zvířat. Při tomto úkolu učinila pozorování o rozkladném procesu zakopaných těl o délce až 11 let. Do té doby měli entomologové k dispozici pouze údaje zahrnující maximálně první rok rozkladu těla.

Díky obrovskému entuziasmu doktorky Šulákové, značnému osobnímu nasazení a aktivnímu zapojení do výzkumných projektů se oblast entomologického zkoumání výrazně rozvinula, zdokonalily se stávající, ale zavedly se i nové metody a postupy zkoumání. Detailnější poznatky o výskytu hmyzu na mrtvém těle umožňují znalcům poskytnout přesnější informace např. o době úmrtí, místě nálezu či možné manipulaci s tělem, což může mít pro kriminalisty velký význam při vyšetřování.  

Kriminalistický ústav Policie ČR
30. září 2021

Odkazy do noveho okna

Policista roku 01

Policista roku 01 

Detailní náhled

Policista roku 02

Policista roku 02 

Detailní náhled

Policista roku 03

Policista roku 03 

Detailní náhled

Policista roku 04

Policista roku 04 

Detailní náhled

Policista roku 05

Policista roku 05 

Detailní náhled

Policista roku 06

Policista roku 06 

Detailní náhled

Policista roku 07

Policista roku 07 

Detailní náhled

Policista roku 08

Policista roku 08 

Detailní náhled

Policista roku 09

Policista roku 09 

Detailní náhled

Policista roku 10

Policista roku 10 

Detailní náhled

Policista roku 11

Policista roku 11 

Detailní náhled

Policista roku 12

Policista roku 12 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem