Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

POLICISTA ROKU

V prestižní soutěži Policista roku 2015 uspěl zaměstnanec Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR (KÚP) 

Ve čtvrtek 30. června se v Top Hotelu Praha uskutečnilo vyhlašování 16. ročníku prestižní ankety Policista roku 2015, kterého se zúčastnili první náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Martin Vondrášek, první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček, představitelé Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a další významní hosté. Ocenění přebírají každoročně policisté a občanští zaměstnanci, kteří se v uplynulém roce vyznamenali při plnění služebních povinností či jiným způsobem přispěli k fungování a prestiži sboru.

anketa 02

V kategorii „Zaměstnanec roku“ se na druhém místě umístil pracovník KÚP JUDr. Jaroslav Dvořák z oddělení vědy a informatiky. Cenu mu předal první náměstek policejního prezidenta plk. Mgr. Martin Vondrášek.

Doktora Dvořáka doprovodili ředitel KÚP plk. Mgr. Ľuboš Kothaj a vedoucí oddělení vědy a informatiky plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. Pracovníci Kriminalistického ústavu získali již v minulosti několik ocenění v různých kategoriích této ankety. „Jsem rád, že se druhým zaměstnancem roku stal právě doktor Jaroslav Dvořák, vnímám to jako formu uznání a poděkování za jeho celoživotní práci a přínos v oblasti podpory vědeckovýzkumných projektů a úkolů v odvětví forenzního zkoumání,“ uvedl ředitel Ľuboš Kothaj.

Policistou roku se stal příslušník zásahové jednotky, který je specialistou v oblastech pyrotechnika, potápění a je zároveň výborným odstřelovačem. Etická komise Policie ČR navrhla z desítek nominovaných policistů a občanských zaměstnanců následující vítěze: http://http//www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-policista-roku-2015.aspx

Všem oceněným poblahopřál také policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý, který se slavnostního večera nemohl zúčastnit. „Jde o ocenění za mimořádné činy vykonané v rámci služby i mimo ni. Plně si uvědomuji, že podobných policistů, kteří by zasloužili cenu, by se v našich řadách našlo daleko více, protože lidem pomáháme den co den v tíživých, kritických situacích. Ale to je naše poslání, smysl policejní práce, který je samozřejmý a ke kterému se každý policista zavazuje už svým slibem při vstupu do služebního poměru. Vím, že kolegové v dané situaci nepomáhají proto, že by očekávali medaili, ale že je k tomu vede jejich osobnost, lidskost, obětavost. Upřímně gratuluji všem oceněným, jak těm, kteří se zasloužili o záchranu života, tak těm, kteří si cenu odnáší za příkladný přístup ke své profesi, za oddanost Policii ČR,“ uvedl k výsledkům ankety policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

Profesní životopis Jaroslava Dvořáka
JUDr. Jaroslav Dvořák nastoupil do služebního poměru v roce 1975.  O šestnáct let později byl přijat do KÚP. Od roku 1996, kdy došlo ke zcivilnění některých služebních míst, zde pracuje jako občanský zaměstnanec. V současné době je JUDr. Dvořák zařazen na oddělení vědy a informatiky, skupině podpory vědy, kde se aktivně věnuje podpoře vědeckovýzkumných projektů a úkolů z různých odvětví forenzního zkoumání. Činnosti v této oblasti, de facto zasvětil celý svůj profesní život.

Díky jeho značnému pracovnímu i osobnímu nasazení a letitým zkušenostem pomohl kolegům realizovat desítky výzkumných projektů, které přinesly řadu nových poznatků, jež byly aplikovány do forenzní praxe a ve svém důsledku přispívají k objasňování pachatelů trestné činnosti. Aktivně se v rámci technického rozvoje podílel na vývoji celé řady pomůcek, přístrojů a zařízení, které byly a jsou používány v práci nejen znaleckých a kriminalisticko-technických pracovišť. Mimo jiné lze zmínit např. automatickou hledačku vláken LUCIA Fibre Finder, Daktyvak nebo superprojekční hlavici.

Doktor Dvořák se například dlouhodobě podílí na vývoji informačního systému Trasis, který je využíván při zkoumání trasologických stop. Díky jeho invenci a nápadům je tento systém neustále modernizován a v současné době je využíván na všech znaleckých policejních pracovištích v celé ČR. Významně se podílel také na přípravě projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR v odvětví forenzní entomologie s názvem Vyloučení rizika kontaminace entomologických stop, který probíhal v letech 2010 - 2015. Projekt byl v roce 2015 úspěšně obhájen před komisí ministra vnitra s vynikajícím hodnocením. Takto bychom mohli vyjmenovávat desítky dalších projektů (např. projekt PEDAT – Systém profilování pedologických stop, projekt českého DVI – týmu na identifikaci obětí hromadných neštěstí, projekt GSR – chování částic povýstřelových zplodin a aj.), které byly úspěšně obhájeny s přispěním podpory Jaroslava Dvořáka.

V kolektivu je oblíbeným a uznávaným odborníkem. „Znalci jej vnímají jako kolegu - člověka, který je pracovitý, čestný, spolehlivý, ochotný vždy poradit a pomoci. Svoji profesi, která je náročná na znalost technických prostředků, metod a procesů v oblasti znalecké služby, vykonává dlouhodobě na velice profesionální úrovni,“ uzavřel charakteristiku profesního života Jaroslava Dvořáka jeho přímý nadřízený plk. Petr Bendl.

Foto: archiv KÚP a MV ČR

kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
5. července 2016

Odkazy do noveho okna

anketa 01

anketa 01 

Detailní náhled

anketa 03

anketa 03 

Detailní náhled

anketa 04

anketa 04 

Detailní náhled

anketa 05

anketa 05 

Detailní náhled

anketa 06

anketa 06 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem