Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Projekt programu Erasmus+

Kriminalistický ústav Praha se podílí na vzdělávání kriminalistických znalců a techniků 

 

Foto - lišta Erasmus.jpgProjekt programu Erasmus+ „Vzděláváním společně proti zločinu“ č. 2015-1-CZ01-KA202-013916 je primárně určen pro kriminalistické techniky a kriminalistické znalce. Cílem projektu je vytvořit pro tyto skupiny policistů nové kurzy další odborné přípravy, které budou následně v rámci totožných učebních osnov vyučovány v policejních školách všech tří zemí, zúčastněných v projektu, tedy Česka, Polska a Slovenska.

Páteří projektu jsou mezinárodní projektová setkání, na nichž se projednává a schvaluje celá projektová dokumentace. Aby bylo možné ověřit správnost a úplnost obsahového zaměření kurzů a vhodných pedagogických postupů vyučujících učitelů, uskuteční se celkem sedm pětidenních pilotních kurzů, kterých se zúčastní kriminalističtí technici a kriminalističtí znalci z policejních sborů Polska, Česka a Slovenska. Čtyři pilotní kurzy jsou určeny pro skupinu kriminalistických techniků a tři pilotní kurzy pro kriminalistické znalce. Nezbytnou součástí kurzů je jejich evaluace formou dotazníkového šetření. Každý absolvent pilotního kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Udržitelnost výsledků projektu je zajištěna zařazením nově vzniklých kurzů do systému policejního vzdělávání. Současně absolventi pilotních kurzů budou působit jako školitelé v rámci svých pracovišť, informovat o průběhu projektu a předávat kolegům nabyté znalosti a dovednosti. Diseminaci projektu zajistí distribuce informační brožury na kriminalistickotechnická a znalecká pracoviště a případná účast koordinátorů projektu na akcích, jejichž obsahem je kriminalistickotechnická a znalecká činnost. Dalším z výstupů projektu bude informativní video, které seznámí policisty s projektem Erasmus+, jeho aktivitami a výsledky. Do řízení, organizace a realizace celého projektu je v jeho průběhu přímo zapojeno 140 policistů a občanských zaměstnanců policie Česka, Polska a Slovenska. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

Foto loga Erasmus

vytisknout  e-mailem