Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

55 let KÚP

Slovo ředitele Kriminalistického ústavu Praha plk. Ing. Pavla Koláře, CSc., k 55. výročí vzniku útvaru. 

Vážené dámy, vážení pánové,
plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
 
dnešního dne, 12. prosince 2013, si připomínáme 55. let od vzniku Kriminalistického ústavu Praha. Shodou okolností jsem byl minulý měsíc hostem konference Metody kriminalistiky, která byla věnována 55 letům litevského kriminalistického centra, a když jsem uvedl, že ústav slaví stejné jubileum, byl jsem upozorněn, že to určitě neznamenalo začátek vývoje kriminalisticko-technických a znaleckých zkoumání v českých zemích. Ano, historie vývoje kriminalistických zkoumání sahá mnohem hlouběji. Nahlédneme-li do historie z hlediska vytváření institucí, najdeme kořeny Kriminalistického ústavu (KÚ) již v roce 1901, kdy vznikla v Praze antropometrická stanice, která se brzy přetvořila na Ústřední stanici daktyloskopickou.
 
Po 2. světové válce byla v rámci Kriminální ústředny MV vytvořena dvě oddělení, technické a identifikační, která tvořila základ KÚ. Ten pak oficiálně vznikl dne 12. prosince 1958 rozkazem ministra vnitra č. 166. Tento samostatný útvar byl koncipován jako specializované pracoviště určené k řízení výkonu kriminalistickotechnické činnosti a k výkonu kriminalistických expertiz a také k výzkumu a vývoji v oboru kriminalistika.
 
V roce 1977 byl zahájen projekt třístupňového systému kriminalisticko-technických a expertizních pracovišť s myšlenkou přiblížit expertizní činnost místu činu. V roce 1983 byla vytvořena pracoviště odborů kriminalistické techniky a expertiz (OKTE) u tehdejších správ krajů VB. V roce 1983 došlo také k vytvoření skupin kriminalistické techniky u všech okresních, městských a obvodních správ tehdejší VB.
 
A co bylo dál? Postupně se ústav a následně i OKTE vyvíjely a přidávala se nová znalecká odvětví. V roce 1967 se k daktyloskopii, balistice, mechanoskopii, trasologii, chemii, biologii a písmoznalectví přidala jazyková expertiza, v roce 1972 pak zkoumání mikrostop. V roce 1975 byla do praxe KÚ zavedena fonoskopie a o šest let později fyziodetekce. Jako reakce na rozvoj, využívání a zneužívání výpočetní techniky při páchání trestné činnosti vzniklo v roce 1992 v KÚ oddělení počítačové expertizy a jako poslední odvětví byla v 90. letech přidána do rodiny specializací kriminalistická genetika. V roce 1993 získal útvar nový název – Kriminalistický ústav Praha (KÚP), který je používán  do současnosti.
 
Znalecká zkoumání však nejsou jedinou náplní činnosti KÚP. Stále důležitější roli hrají kriminalistické evidence, mezi něž patří např. databáze biometrických údajů. V roce 1994 byl pořízen systém AFIS jako významný nástroj práce s daktyloskopickými stopami a otisky, který byl v roce 2010 upgradován, a v roce 2002 byla zprovozněna tolik diskutovaná Národní databáze DNA.
 
V novodobých dějinách KÚP nelze nezmínit další významné mezníky. Prvním z nich je rok 1998, kdy se ředitel KÚP stal členem Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI) a znalci ústavu tak dostali možnost pracovat v odborných pracovních skupinách a komisích této organizace. Konfrontace se zahraničím přinesla mnoho nových pozitivních podnětů a hned od počátku se čeští kriminalističtí znalci prosadili v mezinárodní konkurenci. V bohaté řadě aktivit na mezinárodním poli bych zmínil např. výroční zasedání představitelů ENFSI konaná v Praze v letech 2001 a 2010 a současné předsednictví reprezentanta KÚP v pracovní skupině genetiků ENFSI. Druhým významným mezníkem byl rok 2007, kdy ústav dosáhl akreditace dle mezinárodní normy ISO 17025. Tento krok znamenal nepochybně zvýšení prestiže pracoviště. Pro zákazníky znaleckých institucí znamená akreditace jakýsi atest spolehlivosti předávaných výsledků zkoumání a možnost uspět s těmito výsledky v zahraničí.
 
daktyloskopiedaktyloskopie
Posledním viditelným úspěchem byla úspěšná evaluace KÚP jako kontaktního místa pro mezinárodní výměnu daktyloskopických a genetických referenčních údajů v rámci tzv. prümských rozhodnutí a zahájení mezinárodní výměny v daktyloskopii v roce 2011 a posléze v roce 2013 v genetice.
 
Kam se bude naše instituce ubírat dál? Současný vývoj ve světě ve vyspělých zemích ukazuje, že pro úspěšné a efektivní poskytování znaleckých služeb je klíčová komunikace s dožadujícími. Zefektivnění činnosti, zkrácení lhůt, komunikace se zákazníkem, zachování rozsahu znalecké činnosti, stabilizace málo obsazených specializací a rozvoj znaleckých zkoumání s cílem poskytovat maximum informací z dodaných kriminalistických stop - to vše jsou cíle, kterým se chceme věnovat do budoucna a vytvářet podmínky pro jejich naplňování.
 
 
Nebojím se říci, že bohatstvím KÚP jsou jeho pracovníci, jejich pracovitost, trpělivost, um, entusiamus, tvořivost a zkušenosti. Rád bych jim všem poděkoval za vykonanou práci a přispění k rozvoji našeho útvaru.
 
plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
Praha 12. 12. 2013

 

vytisknout  e-mailem