Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování

 

Erb ÚSČKDO JSME
Historie útvaru
Útvar speciálních činností SKPV vznikl jako samostatný celorepublikový útvar 15. ledna 2001. Hlavním podnětem pro jeho vznik bylo přijetí zákona o zvláštní ochraně svědků a přijetí tzv. velké novely trestního řádu, která mimo jiné přesunula operativně pátrací prostředky (agent, předstíraný převod a další) ze zákona o policii do trestního řádu.
O nás
Útvar speciálních činností SKPV je profesionální servisní složkou Policie České republiky, která poskytuje své služby dvěma okruhům klientů.
Osobám ohroženým v souvislosti s trestním řízením může poskytovat zvláštní ochranu a pomoc. Útvar také metodicky řídí provádění krátkodobé ochrany a ve výjimečných případech ji rovněž může poskytovat.
Ostatním policejním útvarům nabízí své služby v trestním řízení a to použitím agenta, prováděním předstíraného převodu a zabezpečováním krycích dokladů.
Postavení útvaru
Útvar speciálních činností SKPV je díky charakteru poskytovaných činností zvlášť určeným útvarem ve smyslu zákona o utajovaných informacích, z čehož vyplývá povinnost utajovat téměř veškerou svou činnost.
Organizační zařazení
Útvar speciálních činností SKPV je jedním z celorepublikových útvarů policie. Jako takový je v organizační struktuře Policie ČR zařazen přímo pod náměstkem policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.
POSLÁNÍ, VIZE A ZÁVAZEK ÚTVARU
Poslání útvaru
Posláním útvaru speciálních činností je pomáhat a chránit.
Vize útvaru
Chceme zůstat nezávislým, nestranným a profesionálním útvarem, který na základě a v rámci zákona provádí specifickou, utajovanou servisní činnost, pro stanovený okruh vnitřních a vnějších klientů.
závazek útvaru
Za důsledného utajení a maximální bezpečnosti poskytovat díky profesionálním výkonům našich policistů špičkový servis všem našim klientům.
HODNOTY ÚTVARU
„Základním předpokladem pro naplňování poslání útvaru jsou naši policisté. Proto na každého z nich klademe mimořádné nároky, mezi něž patří kromě profesionálního přístupu i povinnost jednat vždy čestně a nestranně, chápat a věřit smyslu policejní práce jako služby veřejnosti.
Odpovědný přístup útvaru ke společnosti se projevuje ve dvou rovinách. Pokud musíme při své činnosti narušit lidská práva a svobody, tak se vždy řídíme zákony a dalšími právními normami a provádíme to v nezbytném rozsahu. Současně usilujeme o maximální efektivitu naší činnosti s ohledem na odpovědné vynakládání zdrojů.“
 
KONTAKTY
Adresa: Policejní prezidium, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 651
Fax: 974834734
DS: ircd7us

vytisknout  e-mailem