Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie České republiky - Útvar rychlého nasazení

Znak Útvaru rychlého nasazení
Útvar rychlého nasazení je policejním útvarem s celostátní působností. V jeho čele stojí ředitel přímo odpovědný náměstkovi policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Pro zajištění nepřetržité rychlé a adekvátní reakce na aktuální vývoj bezpečnostní situace a požadavky útvarů Policie ČR k provádění zákroků a opatření je zřízena nepřetržitá pohotovost vyčleněných sil a prostředků útvaru. O nasazení útvaru rozhoduje ředitel útvaru nebo službu konající odpovědný důstojník.
Útvar provádí zákroky zejména proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, především při jejich zadržení. Také na základě rozhodnutí ministra vnitra plní úkoly na území jiného státu. V rámci své činnosti útvar spolupracuje s rezortními a mimorezortními orgány, subjekty a protiteroristickými jednotkami bezpečnostních sborů jiných států. Specialisté útvaru se rovněž podílí na rozvoji a aplikaci taktických postupů a využití nejnovějších technických prostředků. V této oblasti poskytují odbornou a metodickou podporu ostatním útvarům PČR.


Historie útvaru
Vznik útvaru se datuje k 1. lednu 1981, kdy vstoupil v platnost rozkaz tehdejšího ministra vnitra. V rámci vzniklé XIV. správy SNB byl zřízen Útvar zvláštního určení (ÚZU) k „boji proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti“. Po zrušení XIV. správy v prosinci roku 1985 byl ÚZU převeden pod správu vojsk ministerstva vnitra jako Odbor zvláštního určení Správy vojsk MV. Dnem 16. února 1990 byl útvar reorganizován na Útvar Federálního ministerstva vnitra pro rychlé nasazení, který byl krátce nato přesunut z původní dislokace v Dolních Břežanech do areálu MV na Lhotce v Praze 4. Do konce roku 1991 prošel útvar dvěma zásadními reorganizacemi a třikrát se změnil jeho název. Současný název, tedy Útvar rychlého nasazení, získal 6. listopadu 1991.
V této době byla také zahájena nová etapa rozvoje útvaru do moderní protiteroristické jednotky, srovnatelné se svými protějšky, tedy se speciálními policejními a armádními jednotkami obdobného zaměření v Evropě i ve světě. Došlo k rozvoji mezinárodní spolupráce, která do té doby prakticky neexistovala. Prvním a zcela zásadním počinem, ke kterému došlo již v roce 1992, bylo navázání několikaleté úzké spolupráce s 22. plukem SAS britské armády. Následovaly pak kontakty a společná cvičení s francouzskými jednotkami RAID a GIGN, italskými NOCS a GIS a dalšími.ATLAS
Novou úroveň na poli mezinárodní spolupráce pak znamenalo zapojení útvaru do projektu ATLAS, mezinárodní struktury policejních protiteroristických jednotek Evropské unie. Tento projekt vznikl jako reakce na teroristické útoky 11. září 2001. Symboly útvaru
ZnakZnak Útvaru rychlého nasazení
Znakem Útvaru rychlého nasazení je svisle půlený štít ve tvaru kruhové výseče. Vlastní štít představuje pevnost a neústupnost, schopnost ochránit a odrazit útok protivníka. Půlení štítu na pravou část modrou a levou černou vyjadřuje stálou pohotovost dnem i nocí a připravenost k zásahu. Horní část štítu tvoří úzký červený pruh, jehož barva symbolizuje zanícenost pro spravedlnost, neohroženost a úctu k tradici, kterou si jednotky se stejnou barvou baretů v minulosti dobyly. Pod červeným pruhem jsou svisle na střed položeny dva zkřížené zlaté meče, které odkazují na vojenskou organizovanost útvaru a rychlost a operativnost jeho nasazení. Ústředním prvkem útvarového znaku je stříbrný, vpravo hledící jednohlavý orel se zlatým zobákem, zlatými drápy a rozepjatými křídly, který se vznáší na vrchlíku stříbrného padáku. Orel představuje dravost, odhodlání, rozhodnost, ostražitost, vytrvalost a trpělivost. Svými křídly zároveň poskytuje bezpečí. Výsadkářský padák odkazuje na jednu z odborných specializací útvaru, která je však v policejních složkách unikátní a ukazuje na nadstandardní vycvičenost a vynikající osobnostní kvality těch, kdo tento znak mohou nosit.


PraporPrapor Útvaru rychlého nasazení
První, tzv. „historický“ prapor byl útvaru předán tehdejším policejním prezidentem plk. Oldřichem Tomáškem v roce 1996. Po dlouhou dobu byl Útvar rychlého nasazení jedinou složkou policie, které byl prapor udělen. Na lícové straně praporu je na světle modrém podkladu položen barevný znak útvaru se zkratkou jeho názvu, doplněný mottem útvaru „S rozumem a odvahou“, vyvedeným zlatým písmem do spodního oblouku. Na rubové straně je na bílém podkladu umístěn znak Policie ČR.
Současný Prapor Policie České republiky byl Útvaru rychlého nasazení udělen policejním prezidentem plk. Petrem Lessy dne 8. září 2011 u příležitosti 30. výročí vzniku útvaru. Na lícové modré straně je ve středu umístěn znak útvaru, doplněný vpravo státním znakem a vlevo zlatou lipovou ratolestí. V horní části listu praporu je název útvaru a ve spodní motto útvaru. List je lemován trikolorou. Rubová část je červená a ve středu je položen znak Policie ČR, doplněný mottem policie „Pomáhat a chránit“.


Červený baret
Příslušníci útvaru tradičně nosí červený baret, který odkazuje k výsadkovému výcviku, a to již od počátků existence útvaru. Výsadková příprava byla zahájena v únoru 1983. V osmdesátých letech používali příslušníci útvaru červený výsadkářský baret osazený odznakem SNB, jehož vnitřní strana měla maskovací provedení. Po roce 1991 byl na baretu umístěn vyšívaný znak útvaru. V současné době je baret osazený čepicovým znakem Policie ČR.
Baret pro útvar představuje sepětí s tradicí a historií útvaru a odkazuje na výsadkovou přípravu, kterou všichni bojovníci absolvují.


Naše fotogalerie - URNA

vytisknout  e-mailem