Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

    Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV vznikl v lednu 1995, je výkonným pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky, v současné době je pověřen jeho řízením náměstek ředitele útvaru plk. Mgr. Bc. Milan Komárek. Ve vymezeném rozsahu je koordinační, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR. 
   Organizovaný zločin představuje jeden z nejnebezpečnějších společenských problémů současného světa. Jeho expanze a šíření dokáže destabilizovat světové ekonomické a politické systémy, přičemž se aktivity organizovaného zločinu zaměřují zejména na rozvojové země a země, které se nacházejí v transformačním stádiu ekonomiky. Mezi takové země stále patří i Česká republika. 
   Od roku 1989 se v důsledku několika vývojových faktorů (např. vstup do Schengenu, otevření a následné zrušení státních hranic, možnosti svobody projevu, volného podnikání, politická situace na balkáně, v zemích bývalého Sovětského svazu a v zemích tzv. třetího světa) na našem území několikanásobně zvýšil počet cizinců. Zároveň tak došlo i k výraznému nárůstu některých druhů kriminality. Na tuto situaci nebyla připravena spolu s dalšími ani česká policie ani veřejnost. Mezinárodně politická situace se postupem času zklidnila a značná část cizinců z naší země odešla. Část pachatelů z řad cizojazyčného organizovaného zločinu se u nás usadila, trvale žije v naší zemi a v průběhu celých 90. let začala postupně pronikat do domácí scény - státní správy.
   Současný organizovaný zločin existuje v mnohem sofistikovanějších a tedy nebezpečnější formě, než byl organizovaný zločin balkánských a ruských pachatelů z počátku 90. let. V této souvislosti mluvíme především o zločinu domácím, zločinu, který odnikud nepřišel a tedy nikam nemohl odejít. Jeho vývoj souvisí se základními změnami v české společnosti - ekonomice i politice tak, jak se po roce 1989 odehrály. Cílem organizovaného zločinu u nás je získání maximálních zisků a také ekonomického, společenského vlivu za pomoci jakýchkoliv prostředků. Jsou to prostředky méně viditelné, o to však pro společnost nebezpečnější - korupce, diskreditace nepohodlných osob čí institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování. Organizovaný zločin ignoruje státy, jejich hranice i zákony a vytváří si uvnitř společnosti své vlastní, paralelní, na státu nezávislé struktury. Přitom organizovanou trestnou činností nelze chápat jako fenomén izolovaný od tzv. běžné kriminality. Obě tyto části jsou velkou měrou vzájemně propojeny. 

Historie útvaru

Činnost útvaru a jeho úkoly

Co je organizovaný zločin?

archiv k - 31. 07. 2016

vytisknout  e-mailem