Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar pro ochranu ústavních činitelů - odměny

Žadatel se domáhal poskytnutí informací o odměnách udělených řediteli, jeho náměstkům a jednotlivým vedoucím odborů Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie České republiky v období od roku 2007 do současnosti v ročním členění. 

Konkrétně požadoval informace o tom, „kolik od roku 2007 dosud bylo vyplaceno řediteli Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie České republiky a jeho náměstkům a vedoucím odborů tohoto útvaru na odměnách za každý kalendářní rok“, přičemž požadoval poskytnutí těchto informací tak, „aby z nich bylo patrno, kolik v daném roce na odměnách obdržel ředitel útvaru, kolik v daném roce na odměnách obdrželi náměstci ředitele útvaru a kolik v daném roce na odměnách obdrželi vedoucí odborů (a jakého)“.

Policie České republiky s ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 55/2012 – 62 ze dne 22. října 2014 poskytla žadateli požadované informace.
 

PhDr. Jiří Vokuš, 15. prosince 2014
 

vytisknout  e-mailem