Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky

Policie České republikyUtvar pro ochranu prezidenta - znak.jpg
Útvar pro ochranu prezidenta České republiky
P.O.BOX 62/UOP   
170 89 Praha

Útvar pro ochranu prezidenta České republiky je specializovaný útvar Policie České republiky s celostátní působností, který trvale zajišťuje bezpečnost prezidenta České republiky. Poskytuje ochranu rovněž bývalým prezidentům České republiky po skončení jejich funkčního období a dalším chráněným osobám v jejich blízkosti. Dále se podílí na zajištění bezpečnosti mezinárodně chráněných osob při jejich pobytu na území České republiky. Mezi hlavní úkoly Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky patří rovněž ochrana Pražského hradu, jako sídla hlavy státu a ochrana Českých korunovačních klenotů. Příslušníci Útvaru pro ochranu prezidenta ČR také chrání bydliště prezidenta republiky a další objekty, ve kterých prezident při svých cestách po České republice pobývá.

Základní činnosti policistů ÚOP:

  • Zajištění osobní a epizodické ochrany a bezpečnostní přepravy prezidenta České republiky, bývalých prezidentů České republiky po skončení jejich funkčního období a dalších chráněných osob.

Osobní ochranu zejména zajišťují policisté odboru ochrany chráněných osob. Systém ochrany spočívá především v komplexu opatření, které vedou k minimalizaci možných rizik a potencionálních hrozeb, a které zároveň reagující na případné narušení bezpečnosti chráněné osoby.

  • Zajištění osobní a epizodické ochrany a bezpečnostní přepravy osobám, kterým je po dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod.

Na zajištění bezpečnosti mezinárodně chráněných osob útvar spolupracuje především s ostatními policejními útvary, a to zejména při pobytu mezinárodně chráněných osob na Pražském hradě nebo Zámku Lány.

  • Zajištění ochrany Pražského hradu, sídla prezidenta České republiky a místa uložení Českých korunovačních klenotů a dále ochranou dalších objektů, ve kterých prezident pobývá.

Ochranu Pražského hradu primárně zajišťují policisté odboru ochrany Pražského hradu. Stejně jako u osobní ochrany se jedná o systém zahrnující komplex opatření, mezi které patří zejména bezpečnostní prohlídky osob a vozidel na vstupech a vjezdech do areálu Pražského hradu, zajištění režimu na vstupech do objektu Pražského hradu na určených stanovištích (propustková činnost), dále zajištění doprovodů osob v režimových prostorech a v neposlední řadě v dohledu na dodržování veřejného pořádku v areálu Pražského hradu. V souvislosti s ochranou těchto objektů útvar úzce spolupracuje s Hradní stráží.

  • Zajištění zvláštní ochrany.

Na tomto typu ochrany se podílejí policejní specialisté, kteří provádějí pyrotechnickou, hygienicko-toxikologickou ochranu a zajišťují obsluhu speciálních technických prostředků ochrany.

vytisknout  e-mailem