Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy

 • O nás
 • Organizační členění útvaru - kontakty
 • Základní odborná příprava (ZOP)

O nás

Adresa: Policie České republiky Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha 1
Telefon: 974 841 495
Fax: 974 841 053
E-mail: upvsp.sekret@pcr.cz
Datová schránka: zucgg9t

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy je organizační článek Policie České republiky s celostátní působností. Ve vymezeném rozsahu je odborným, metodicko-řídícím, kontrolním a výkonným pracovištěm. Útvar řídí policejní vzdělávání, služební přípravu a policejní sport za stanovených podmínek a zajišťuje odborné  vzdělávání,  potřebné pro výkon zaměstnání zaměstnanců policie.
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy byl zřízen k 1. 7 .2015,  nařízením Ministerstva vnitra Č. 67/2008, kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností.
 
Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy jsou zabezpečovány zejména následující činnosti:  
 • stanovuje koncepci policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
 • stanovuje a aplikuje systém odborného vzdělávání příslušníků policie a zaměstnanců
 • vykonává analytickou, plánovací, metodickou, kontrolní a koordinační činnost pro oblast policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu
 • metodicky vede a koordinuje činnost školních policejních středisek a odborů služební přípravy krajských ředitelství policie při zajišťování policejního vzdělávání a služební přípravy
 • metodicky vede a koordinuje policejní sport, organizuje policejní mistrovství a mezinárodní soutěže
 • připravuje, schvaluje a realizuje vzdělávací programy a vzdělávací projekty a komplexně zabezpečuje policejní vzdělávání
 • zajišťuje služební přípravu, včetně prověrek ze služební přípravy policistů
 • spolupracuje s Ministerstvem vnitra, s  vyššími a  středními  policejními školami Ministerstva vnitra, Policejní akademií České republiky v Praze a dalšími organizačními složkami státu, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce, při zajišťování policejního vzdělávání realizované v těchto školách
 • zajišťuje za policii mezinárodní policejní vzdělávání a spolupracuje s Ministerstvem vnitra při prosazování zájmů policie v mezinárodních vzdělávacích agenturách
 • připravuje projekty spolufinancované zejména z mimorozpočtových zdrojů v oblasti policejního vzdělávání, služební přípravy a policejního sportu

Organizační členění útvaru - kontakty

ÚTVAR POLICEJNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽEBNÍ PŘÍPRAVY                                                                                                                         Ve Smečkách 599/29, 110 00 Praha 1
 Telefon: 974 841 495
 Fax: 974 841 053
 E-mail: upvsp.sekret@pcr.cz
 Datová schránka: zucgg9t

VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ - KONTAKTY:

 • Vzdělávací zařízení BRNO -  Horní 21, 639 00 Brno, tel: 974 627 230, email: upvsp.br.podatelna@pcr.cz
 • Vzdělávací zařízení HOLEŠOV  -  Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 974 685 236, email: upvsp.br.podatelna@pcr.cz 
 • Vzdělávací zařízení PARDUBICE -  Čeperka 215, 533 45 Pardubice, tel: 974 569 201, email: upvsp.pa.spisovna@pcr.cz
 • Vzdělávací zařízení PRAHA - RUZYNĚ  -  P.O.BOX 614/1, 600 01 Praha 6, tel: 235 352 751, email: upvsp.ru.sekret@pcr.cz
 • Vzdělávací zařízení PRAHA -  Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9, tel: 974 845 909, email: upvsp.ji.sekret@pcr.cz
 • Vzdělávací zařízení JIHLAVA -  Tolstého 14, 586 01 Jihlava, tel: 974 267 229 email: upvsp.ji.sekret@pcr.cz

Základní odborná příprava (ZOP)

 • Každý nově přijatý policista musí absolvovat základní odbornou přípravu.
 • Základní odborná příprava poskytuje všem policistům zaměření vzdělání v oboru bezpečnostně-právní činnost formou odborného vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy PČR (dále jen „ÚPVSP“) ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění novel.
 • Po dobu zařazení na ZOP pobírá policista standardní plat, pouze je snížen zvláštní (rizikový) příplatek.
 • Stručný výčet předmětového obsahu:
  • Právo
  • Kriminalistika
  • Policejní činnosti (pořádková, cizinecká, dopravní)
  • Zdravotnická příprava
  • Fyzická zdatnost (sebeobrana, donucovací prostředky, služební zbraň)
  • Informatika a výpočetní technika
  • Psychologie
  • Policejní etika
 • Cíle a obsah základní odborné přípravy jsou založeny na novém filozofickém pojetí policejní práce, které je charakterizováno těmito hlavními principy:
  • policejní práce musí být službou občanovi;
  • policista musí být vysoce profesionální, kvalifikovaný, motivovaný, disponující vysokým etickým standardem;
  • vzdělávání a výcvik policisty musí být založeny na kompetenčním přístupu;
  • ve vzdělávání a výcviku policistů je nutno zdůraznit osobní odpovědnost každého policisty za sebevzdělávání.

Základní odborná příprava - 4 části v celkové délce 12 měsíců

1. ČÁST

2. ČÁST

3. ČÁST

4. ČÁST

1 MĚSÍC

6 MĚSÍCŮ

3 MĚSÍCE

2 MĚSÍCE

NÁSTUPNÍ PŘÍPRAVA

ODBORNÁ   VÝUKA I.

ŘÍZENÁ PRAXE

ODBORNÁ   VÝUKA II.

ÚPVSP nebo ŠPS

Vzdělávací zařízení ÚPVSP

Krajská ředitelství Policie ČR + ŠPS

závěrečné zkoušky na ÚPVSP

vytisknout  e-mailem