Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ústní podání v přípravném trestním řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel s odvoláním na informace, které mu byly poskytnuty na základě jeho předchozí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., se domáhal doplňujících informací:                                                      

(1) Interní úprava sepisování podání ústně do protokolu v přípravném řízení

V odpovědi na tento dotaz jste mě odkázali na PPP č. 103/2013, část pátou. Žádnou úpravu k § 59/2 TŘ, která by blíže prováděla povinnost sepisovat protokoly o ústních podáních v přípravném řízení trestním mimo úpravu protokolu o trestním oznámení, se mi tam ale nepodařilo dohledat. Chápu to dobře, že žádná bližší obecná úprava protokolu o ústních podáních v přípravném řízení trestním a jeho sepisování na úrovni interních předpisů Policie ČR neexistuje?

(2) Příslušnost policejních orgánů k sepsání protokolu o ústně učiněném podání ve smyslu § 59 odst. 1 a 2 TŘ

V odpovědi na tuto otázku jste mě odkázali na PPP č. 103/2013, část první, kde se v čl. 1 písm. a) vysvětluje, pojem policejní orgán. Chtěl bych se proto zeptat, zda je protokol o ústním podání (mimo trestní oznámení) povinen sepsat jen ten policejní útvar, který je pověřen prověřováním, vyšetřováním (plní úkoly policejního orgánu) v dané trestní věci, nebo jakýkoli útvar, který splňuje definici policejního orgánu podle čl. 1/a) PPP č. 103/2013 bez ohledu na jeho příslušnost v dané věci?“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1. Ano, bližší obecná úprava protokolu o ústních podáních v přípravném trestním řízení není v interních aktech řízení Policie České republiky obsažena.

Ad 2. Podání týkající se trestní věci, včetně ústních podání, přijímá příslušný policejní orgán definovaný v ustanovení čl. 1 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení. Nesnese-li předmět podání odkladu, je povinen je přijmout každý útvar Policie České republiky, jeho organizační článek, případně každý příslušník Policie České republiky.  

PhDr. Jiří Vokuš, 5. října 2020

vytisknout  e-mailem