Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úsekové měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

  • Oznámení údajného přestupku neustanoveného řidiče vozidla r. z. ……, které bylo zasláno příslušnému správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Velké Meziříčí, Odbor dopravy a silničního hospodářství a bylo zjištěno měřením prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, probíhajícím dne 13. 11. 2019 v 17:56 hodin, v úseku ukončeném v km dálnice D1-145.35, LJP, směr Brno, výjezd, pruh 1.
  • Snímek (nebo snímky) údajného výše uvedeného přestupku, případně data jednoznačně určující výše uvedený přestupek (zpravidla na snímku uvedená). Pokud takový snímek (nebo takové snímky), případně data neexistují, nebo jimi policie ČR nedisponuje, žádám potvrzení této skutečnosti.
  • Zápisy nebo jiné informace z předmětných jednání, na kterých byla tato akce projednána mezi policií a dotčenými správními orgány (tj. nejen správním orgánem I. stupně, ale i odvolacím správním orgánem, který je nedílnou součástí řízení o správním deliktu provozovatele vozidla), potvrzující, že se jednalo o předem dohodnutou bezpečnostní akci na rizikovém místě, kde z objektivních příčin nebylo možné reálně zjistit řidiče vozidla a kde byl ohrožen život a zdraví, jakož i majetek ostatních osob, nejen účastníků silničního provozu. Pokud takové informace neexistují, nebo jimi policie ČR nedisponuje, žádám potvrzení této skutečnosti.
  • Ověřovací list výše uvedeného měřícího zařízení platný v době měření. Pokud takový Ověřovací list neexistuje, nebo jimi policie ČR nedisponuje, žádám potvrzení této skutečnosti.
  • Návod (manuál) k obsluze a k vyhodnocení dat získaných při provozu měřícího zařízení, kterým bylo provedeno výše uvedené měření. Pokud těmito dokumenty policie ČR nedisponuje, žádám potvrzení této skutečnosti.
  • Záznamy prokazující, že na výše uvedeném měřícím zařízení probíhala ve stanovených intervalech pravidelná údržba, nebo že tato údržba není výrobcem či dodavatelem požadována. Pokud takové záznamy neexistují, nebo jimi policie ČR nedisponuje, žádám potvrzení této skutečnosti.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a sdělila žadateli následující:

Majitelem a správcem systému „měření úsekové rychlosti“ (dále jen: „MÚR“) je Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen: „ŘSD ČR“).

Úsekové měření rychlosti na dálnicích se uskutečňuje v souladu s Dohodou o společném postupu při provozování systémů umožňujících měření úsekové rychlosti na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24. 3. 2017. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky (dále jen: “ŘSDP PP ČR) vždy od ŘSD ČR obdrží informaci o plánovaném zahájení provozu systému MÚR na konkrétním místě a k tomuto následně vydá své stanovisko. Vytipované úseky předkládá ŘSD ČR, přičemž k tomuto je svoláno pracovní jednání za účasti ŘSD ČR, Policie České republiky a zástupců dotčených obcí.

Předmětný úsek dálnice D1 spadá pod teritorium Dálniční oddělení Velký Beranov, které však nemá možnost generovat a následně manipulovat se záznamy z kamer MÚR. Data z kamerového systému MÚR jsou přenášena na policejní úložiště v podobě datových vět a následně jsou automaticky přenášena na úložiště pověřené obce, tedy Velké Meziříčí, kde jsou záznamy generovány a pracovník pověřené obce má možnost s nimi dále manipulovat (přenášet, tisknout apod.). Policie České republiky tedy tuto možnost nemá. Ve věci záznamu je tedy třeba obracet se vždy na příslušnou pověřenou obec. Přes Policii České republiky data pouze „prochází“, aniž by s nimi bylo jakýmkoli způsobem manipulováno.

Dále Vám povinný subjekt v příloze tohoto dokumentu zasílá Ověřovací list č. 8012-OL-70397-19 systému MÚR v km 141,175 – 145,35 dálnice D1.

Ostatními požadovanými informacemi Policie České republiky jako povinný subjekt vzhledem k výše uvedenému nedisponuje a doporučuje se v těchto věcech obracet na ŘSD ČR, případně na příslušnou obec.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem