Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení popisu věci

PPR-27200-326/TČ-2017-990320 

Policejní orgán Policie České republiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, dne 5. listopadu 2018 v trestní věci vloupání do rodinných domů na území České republiky v období od roku 2005 do prosince 2015,

podle § 81 odst. 1 trestního řádu   v y h l a š u j e   popis věcí,

který je specifikován v příloze tohoto dokumentu označený jako "Seznam zajištěných předmětů, u kterých se dosud nepodařilo ustanovit poškozeného“,

a které byly zajištěny v rámci ohledání místa činu dle ustanovení § 113 trestního řádu, provedeného na základě výsledku prověrky na místě činu obviněným dle ustanovení § 104e) trestního řádu, v trestní věci evidované pod č. j. KRPA-55943/TČ-2014-000071, a které byly získány trestným činem a není známo, komu věci patří.

Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení popisu věcí přihlásil policejnímu orgánu: Policejní prezídium České republiky, úřad služby kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, Strojnická 27, pošt. schr. 62/KPV, 170 89 Praha 7, písemně k výše uvedenému č. j., případně telefonicky na služební mobilní číslo v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin: +420 703 193 611 nebo +420 731 646 074.

plk. Mgr. Bc. Miroslav ADAMČÍK, MBA
vedoucí odboru 6. 11. 2018

https://www.facebook.com/PolicieCZ/posts/2182520418465358

vytisknout  e-mailem