Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Určení místa pro měření rychlosti

SEMILY - Informace vyžádané podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o sdělení informací, které se týkaly: poskytnutí dokladu o součinnosti Policie ČR Semily a MP Semily a dále určení místa pro měření rychlosti Městskou policií Semily dle ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb., opatření k zajištění součinnosti mezi Policií ČR a Městskou policií Semily, písemného stanoviska orgánu Policie ČR ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. a písemného vyjádření orgánu Policie ČR o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci související s měřením rychlosti v daném úseku.

Žadateli bylo v plné míře vyhověno, a to následovně.
Policie České republiky, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, ve smyslu ustanovení § 79a, odst. 1, zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, určila Městské policii Semily, na základě telefonického jednání v měsíci červnu 2011 níže uvedené místo k měření rychlosti motorových vozidel.

Měření rychlosti bylo určeno v Semilech, ul. 3.května, ve směru od centra k nemocnici, pro dny 15.6. 2011 a 22.6.2011.
Dle § 77 odst.2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích není písemné stanovisko orgánu policie v tomto případě nutné, neboť v místě měření Městskou policií se nejedná o účelovou komunikaci. V  dotazu je zřejmě míněno písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ke stanovení místní, či přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích ve smyslu §77, zák.č.361/2000Sb., o silničním provozu. Při umístění přenosných dopravních značek č.IP31a,b v souvislosti s měřením rychlosti obecní policií se jedná o přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci.

V souvislosti s měřením rychlosti Městskou policií Semily, dne 15.června 2011, v ul.3.května, jež je součástí sil.č.II/292 ve městě Semily, DI PČR, ÚO Semily, jako příslušný orgán policie, písemné vyjádření ve smyslu §77, odst.1), písm.c), zák.č.361/2000Sb., o silničním provozu, ke stanovení přechodné úpravy provozu spočívající v umístění přenosných dopravních značek č.IP 31a(b), nevydal.

-§79a, odst.2), zák.č.361/2000Sb., o silničním provozu: „Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Ve znění účinném k 15.06. 2011.

Je právní otázkou, zda obecní policie musí žádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, při umístění přenosných dopravních značek č.IOP31a,(b), během měření rychlosti, o stanovení přechodné úpravy provozu, když dikce §79a, odst.(2), zák.č.361/2000Sb., o silničním provozu, jejich umístění na pozemní komunikaci přímo taxativně nařizuje. Stanovení místní, či přechodné úpravy provozu, dle §77,zák.č.361/2000Sb., o silničním provozu, je úřední akt nejasné právní hodnoty z hlediska správního řádu. Stanovení má v podstatě význam sdělení.

por.Petr Kmínek
5.1. 2012

vytisknout  e-mailem