Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak a kde si může občan stěžovat

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, popřípadě až protizákonným jednáním příslušníka nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost poukázat. 

 

Stížnost je třeba podat u útvaru policie, proti jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci směřuje. Za správné vyřízení stížnosti odpovídá ředitel útvaru policie. Pokud stěžovatel má za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený útvar policie, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Útvar, který stížnost přijal a není k jejímu vyřízení věcně příslušný, ji postoupí útvaru, do jehož působnosti vyřízení náleží a současně o tom vyrozumí stěžovatele. Proto je třeba důsledně dodržovat ustanovení zákona a v první řadě se obracet na ředitele útvaru policie, nadřízeného konkrétnímu příslušníku nebo zaměstnanci policie.
 
Pokud občan nedodrží tento postup, prodlužuje se doba vyřízení stížnosti. Proto není na místě stížnosti zasílat k rukám ministra vnitra či policejního prezidenta.
 
Obsah stížnosti
Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá data k příslušníkovi nebo zaměstnanci policie či k útvaru policie, na kterého směřuje (jméno, služebního číslo, popřípadě registrační značka služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi zasahovala). Důležité je i přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání nebo chování, jež je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce a nejpřesněji konkretizovaly situaci.
 
Zejména je nezbytné aby obsahovala
  •     jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
  •     označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba;
  •     stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
  •     co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

Lhůty pro vyřizování stížností
Stížnost, která nebyla vyřízena ihned, musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení útvaru policie příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
 
Pro zrychlení a zjednodušení písemného styku lze využívat i mailovou poštu s tím, že podání, upozornění a ostatní podněty týkající se Policejního prezidia ČR a celorepublikových útvarů Policie ČR je možno podávat na adresu: pp.ovk@pcr.cz.
 
Vyřízení dalších podání směřujících na jiné útvary policie nebo jejich příslušníka či zaměstnance prostřednictvím této schránky je také možné, ale pro rychlejší a efektivnější doručení je vhodnější zasílat podání týkající se krajských ředitelství přímo těmto útvarům.
 
Kontakty:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, PSČ 140 21 Praha 4
email: krpa.ovk.podatelna@pcr.cz nebo krpa.kr.podatelna@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1304, PSČ 156 00 Praha 5
email: krps.ovk@pcr.cz nebo krps.podatelna@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26 , PSČ 370 74 České Budějovice
email: krpc.ovk@pcr.cz nebo krpc.sekret@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
email: krpp.ovk@pcr.cz nebo krpp.centralnipodatelna@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, Karlovy Vary, 360 06
email: krpkvk.ovk.kv@pcr.cz nebo krpk@pcr.cz
  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9, PSČ 401 79 Ústí nad Labem
email: krpulk.ovk@pcr.cz nebo krpulk.kr@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Mám. Dr. E. Beneše 584/24, PSČ 460 32 Liberec
email: krpl.ovk@pcr.cz nebo krpl.podatelna@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, PSČ 501 01 Hradec Králové
email: krph.ovk@pcr.cz nebo krph.int@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, PSČ 530 48 Pardubice
email: krppak.kr.ovk@pcr.cz nebo krpe.reditelstvi@pcr.cz 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46 , PSČ 587 24 Jihlava
email: krpkvy.ovk.sekret@pcr.cz  nebo ovk@policievysocina.cz nebo podatelna@policievysocina.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno
email: krpb.ovk.podatelna@pcr.cz nebo krpb.podatelna@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637, PSČ 760 01 Zlín
email: krpz.ovk.podatelna@pcr.cz nebo krpz.tisk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, PSČ 779 00 Olomouc
email: krpm.ovk@pcr.cz  nebo krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 24, PSČ 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz
email: krpt.ovk.podatelna@pcr.cz  nebo krpt.podatelna@pcr.cz

vytisknout  e-mailem