Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak a kde si může občan stěžovat

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, popřípadě až protizákonným jednáním příslušníka nebo zaměstnance policie, má právo na tuto skutečnost poukázat. 

 

Stížnost je třeba podat u útvaru policie, proti jehož příslušníkovi nebo zaměstnanci směřuje.
 
Obsah stížnosti
Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá data k příslušníkovi nebo zaměstnanci policie či k útvaru policie, na kterého směřuje (jméno, služebního číslo, popřípadě registrační značka služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi zasahovala). Důležité je i přesné popsání místa a času, kdy došlo k jednání nebo chování, jež je příčinou stížnosti, uvedení případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce a nejpřesněji konkretizovaly situaci.
 
Zejména je nezbytné, aby obsahovala
  •     jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
  •     označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba;
  •     stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
  •     co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

Lhůty pro vyřizování stížností
Stížnost, která nebyla vyřízena ihned, musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení útvaru policie příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
 

Kontakty:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Kongresová 2, PSČ 140 21 Praha 4
email: krpa.ovk.evidence@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, PSČ 156 00 Praha 5
email: krps.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26 , PSČ 370 74 České Budějovice
email: krpc.ovk@pcr.cz nebo krpc.sekret@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
email: krpp.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Závodní 386/100, Karlovy Vary, 360 06
email: krpkvk.ovk.kv@pcr.cz
  
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9, PSČ 401 79 Ústí nad Labem
email: krpulk.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Mám. Dr. E. Beneše 584/24, PSČ 460 32 Liberec
email: krpl.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, PSČ 501 01 Hradec Králové
email: krph.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, PSČ 530 48 Pardubice
email: krpe.reditelstvi@pcr.cz 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46 , PSČ 587 24 Jihlava
email: krpj.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24, PSČ 611 32 Brno
email: krpb.ovk.sekret@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
J. A. Bati 5637, PSČ 760 01 Zlín
email: krpz.ovk.evidence@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Tř. Kosmonautů 189/10, PSČ 779 00 Olomouc
email: krpm.ovk@pcr.cz
 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 24, PSČ 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz
email: krpt.ovk.evidence@pcr.cz

Na policisty a zaměstnance celorepublikových útvarů a Policejního prezidia České republiky lze zasílat podání na emailovou adresu: pp.uvk@pcr.cz. Podání směřující na policisty a zaměstnance krajských ředitelství policie zasílejte na výše uvedené kontakty.

  • Elektronická adresa podatelny Policie ČR: epodatelna.policie@pcr.cz 
    (do předmětu zprávy doplňte označení útvaru, pro něhož je podání určeno, pro náš útvar použijte ÚVK PP)
  • Pravidla pro příjem podání

vytisknout  e-mailem