Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

Adresa: Policejní prezidium České republiky, 170 89 Praha 7, Strojnická 935/27
Telefon: 974 813 800
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen „úřad“) je organizačním článkem Policejního prezidia České republiky.

Úřad metodicky řídí a na základě rozhodnutí náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (dále jen „policie“) s celostátní působností a činnost služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen „služba“) krajských ředitelství policie a útvarů zřízených v jejich rámci při plnění jejich úkolů ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení v rozsahu stanoveném právními předpisy a interními akty řízení; ve vymezeném rozsahu zajišťuje koordinaci spolupráce útvarů policie s mezinárodními organizacemi, zahraničními policejními institucemi a bezpečnostními sbory.

Úřad odpovídá zejména za:
 
 • metodické řízení služby ke zkvalitnění a plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení; při tom vykonává metodickou a servisní činnost v rámci všech úrovní řízení služby, pokud nebyla některá z těchto činností svěřena do pravomoci útvaru policie s celostátní působností,
 • plnění úkolů v oblasti kriminalistické činnosti a vytváření speciálních podmínek pro výkon služby,
 • plnění úkolů při pátrání po osobách, vozidlech, věcech, předmětech kulturní a historické hodnoty a případů cíleného pátrání,
 • plnění úkolů Národního kontaktního bodu pro sport „Czech Sport Intelligence Service“ a Národního kontaktního bodu pro informační kriminalitu,
 • zpracování návrhů na schválení, novelizaci nebo rušení vybraných interních aktů řízení upravujících činnost služby,
 • koordinaci spolupráce útvarů policie s mezinárodními organizacemi, policejními institucemi a bezpečnostními sbory jiných států a plnění vybraných úkolů vyplývajících pro policii z členství České republiky v Evropské unii. 
   

Úřad se v rámci své působnosti podílí na:

 • stanovení koncepce práce na úseku boje s trestnou činností na základě materiálů Ministerstva vnitra a vlády České republiky v oblasti bezpečnostní politiky,
 • plnění úkolů při poskytování právní pomoci v trestních věcech a rozhodování sporů o příslušnost v trestním řízení,
 • odborné přípravě a vzdělávání příslušníků policie,
 • zřizování a činnosti pracovních týmů a pracovních skupin a plnění vymezených úkolů v rámci přímého výkonu služby při předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a úkolů policejních orgánů v trestním řízení,
 • kontrolní činnosti a zabezpečení koordinace a součinnosti mezi útvary a organizačními články služby na všech úrovních jejího řízení a spolupráce s ostatními službami policie a s mimoresortními orgány a organizacemi,
 • soustřeďuje, analyzuje a využívá informace pro plnění úkolů služby kriminální policie a vyšetřování na úseku boje s trestnou činností, vytváří strategické, operativní, kriminální, behaviorální, případové a další analýzy, sleduje vývoj kriminality včetně identifikování nových forem a způsobů páchání trestné činnosti, hrozeb a rizik zejména na celostátní úrovni.
   

- Vyhodnocení činnosti SKPV

vytisknout  e-mailem