Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Upozornění veřejnosti

Informace k nabídkám společnosti Český telefonní seznam s.r.o. 

             Dne 19. prosince 2008 byly Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle ustanovení § 250 odst. 1 a 3 trestního zákona.

             Náš útvar se o celou věc začal zajímat na základě obdrženého podnětu. Různým subjektům na území ČR byl od června roku 2008 jménem společnosti Český telefonní seznam s.r.o. rozesílán dokument, na první pohled připomínající fakturu, ve kterém byly oslovené subjekty pobízeny k platbě částky ve výši 2963 korun za „Zveřejnění inzerenta v oborovém a abecedním seznamu Český telefonní seznam pro rok 2008/2009“. Na základě této nabídky uhradilo několik subjektů požadovanou částku a zavázalo se tím k dalším platbám. I když forma rozesílaného dokumentu se někomu z oslovených subjektů mohla jevit jako protiprávní jednání, rozhodl policejní orgán Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování dne 3. dubna 2009, po důkladném zjištění stavu věci a po konzultaci s dozorujícím státním zástupcem, o odložení věci dle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu, neboť popsaným jednáním nebyl spáchán trestný čin ani přestupek.

             Dne 5. května 2009 odvysílala televize Nova ve své hlavní zpravodajské relaci reportáž s názvem „Firma posílá firmám falešné účty za telefon“. Redaktorka v reportáži vyzvala diváky, že „pokud již fakturu omylem zaplatili, právníci radí obrátit se na soud nebo policii“. Na základě podnětu předaného redaktorkou televize Nova v nejbližších dnech vyhodnotíme, zda je důvodné se věcí znovu zabývat.

             Pokud se kdokoliv domnívá, že byl v této souvislosti podveden, může pochopitelně podat podnět k Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Zároveň však důrazně upozorňujeme, aby se každý předtím přesvědčil, zda se již v minulosti nezavázal hradit ve čtvrtletních platbách zajištění inzerce v telefonním seznamu podnikatelských subjektů www.ceskytelefonniseznam.com. Spodní strana výše uvedeného dokumentu totiž obsahovala text „Platba služby inzerce v telefonním seznamu Poskytovatele je dobrovolná. Tato listina není daňovým dokladem, fakturou, ale návrhem na uzavření smlouvy dle smluvních podmínek na rubu této listiny, předloženou Poskytovatelem k akceptaci druhé smluvní straně“. Uskutečnění první platby se tedy považuje za uzavření smlouvy. Pokud již někdo zaplatil první platbu, doporučujeme, aby se seznámil s možností, kdy a jakým způsobem je možné od smlouvy odstoupit. V případě, že se někdo cítí poškozen, může věc řešit v občanskoprávním řízení, neboť trestní řízení slouží až jako poslední prostředek uplatnění práva. Upozorňujeme proto veřejnost, aby se v případě obdržení podobných nabídek vždy důsledně seznámili se všemi údaji uvedenými na dokumentu.

                                                                                                                       pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem