Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Upozornění držitelům zbrojních průkazů

BRNO: Zbraně je nutné převážet ke kontrole v uzavřeném obalu. 

Upozornění Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál:

  • Policie ČR upozorňuje všechny držitele zbrojního průkazu na povinnost mít drženou střelnou zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo (§ 2 písm. a) bod 2 zákona o střelných zbraních a střelivu). Držitelé zbrojního průkazu skupiny B mohou nosit sportovní střelnou zbraň pouze na schválené střelnici, držitelé zbrojního průkazu skupiny C mohou nosit loveckou zbraň pouze na schválené střelnici nebo ve schválené myslivecké honitbě (§ 28 odst. 2 písm. a) zákona o střelných zbraních a střelivu), přičemž nošením se rozumí mít střelnou zbraň u sebe nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru.
  • Nesplnění této povinnosti držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E naplňuje znaky přestupku na úseku zbraní a střeliva dle § 76a odst. 6 písm. a) nebo § 76a odst. 11 písm. c) nebo § 76a odst. 13 zákona o střelných zbraních a střelivu a může být sankcionováno, podle míry společenské nebezpečnosti, uložením pokuty až do výše 50.000,- Kč, v blokovém řízení uložením pokuty až do výše 5.000,- Kč.
  • Upozornění se týká zejména případů, kdy držitelé zbrojního průkazu a vlastníci střelných zbraní předkládají střelné zbraně ke kontrole na výzvu příslušného útvaru policie, například při příležitosti vydávání nového zbrojního průkazu, a zbraně přemisťují z místa jejich uložení ke kontrole na útvaru policie. Při přemisťování zbraní, které nejsou uloženy v uzavřeném obalu, je vyšší nebezpečí jejich zneužití nepovolanou osobou, zejména v lokalitě Brno, kde je pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál umístěno v ul. Příční 31, tedy v lokalitě se zvýšenou kriminalitou.

 

plk. Mgr. Ivo Tesař, vedoucí odboru

vytisknout  e-mailem