Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Alkohol, drogy a mládež

OLOMOUCKÝ KRAJ - Kontroly odhalily podnapilé mladistvé. 

 

V průběhu minulého týdne proběhlo v Olomouckém kraji, stejně jako ve všech koutech republiky, bezpečnostní opatření s názvem „Alkohol, drogy a mládež“. Opatření bylo zaměřeno na kontrolu dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a hazardních hrách. Policisté během pěti dnů ve spolupráci s celníky, zástupci České obchodní inspekce, Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, strážníky městské policie i pracovníky OSPOD provedli více jak sto kontrol v restauracích, klubech, hernách, zábavních podnicích, ale i parcích, kde se často zdržují mladiství a nezletilí. Kontroly odhalily tři podnapilé nezletilce, dvě dívky a jednoho chlapce. O situaci jsme informovali zákonné zástupce dětí. Ve všech případech dále zjišťujeme, jak se osoby mladší osmnácti let k alkoholu dostaly. Během bezpečnostního opatření jsme řešili dalších 15 přestupků, ve čtyřech případech se jednalo o držení omamné a psychotropní látky.

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostředkují, se dopouští protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupkového jednání, nebo trestného činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobně mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 korun. V případě, že se takového jednání dopouští vůči osobně mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol. Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
1. listopadu 2021

vytisknout  e-mailem