Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policista roku 2015

RYCHNOVSKO - V našich řadách 4 ocenění policisté.  

 

Letošní vyhlášení prestižního ocenění „POLICISTA ROKU 2015 Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje“, které proběhlo 9. prosince 2015 v Kounově, přineslo radost rychnovskému Územnímu odboru PČR, a to hned čtyřikrát! Mezi nominovanými  z desítky kategorií jsme získali jedno první, dvě druhá a jedno třetí místo, a to pro kategorie:

VELITEL ROKU 

1.místo  - npor. Bc. Richard Chaloupka – vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování

 Pod jeho vedením dosahuje oddělení dlouhodobě velmi dobrých výsledků zejména v objasňování nejzávažnější násilné, sériové a kvalifikované majetkové trestné činnosti. Po dlouhá léta i jeho zásluhou patří náš územní odbor k nejlepším v objasněnosti trestných činů nejenom v kraji, ale řadí se na přední místa i v rámci republiky.  Policista s přirozenou autoritou a schopností rychlého a správného rozhodnutí či úsudku. Respekt svých podřízených si získal díky svým profesním znalostem, klidným a věcným přístupem k řešení nastalých situací, ochotou pomoci a skromností. Aktivně se podílí a ze své pozice koordinuje operativní rozpracování závažnějších případně sériových případů a účastní se i realizace. K plnění pracovních úkolů přistupuje bez ohledu na svůj volný čas. Svým přístupem k odpovědnosti při plnění úkolů policie je pro své kolegy přirozeným vzorem. 

3.  místo npor. Bc. Miloslav Šíba – vedoucí Obvodního oddělení Rychnov nad Kněžnou, tomuto oddělení je věrný více jak čtvrt století.

Během této doby vychová více než stovku nových policistů a policistek, kterým dává cenné základy pro jejich další práci. Rychnovské obvodní oddělení je oddělení s největším nápadem trestní činnosti v rámci ÚO Rychnov nad Kněžnou a z hlediska objasněnosti a dalších sledovaných ukazatelů přitom dlouhodobě patří k nejlepším i v rámci kraje. Svojí prací se podílí na kvalitní činnosti a dobrých výsledcích svých podřízených při plnění úkolů PČR. Policisty směřuje k řádnému vyhledávání, dokumentování a objasňování jednotlivých protiprávních jednání. Jako vedoucí je svým podřízeným nápomocen při řešení jednotlivých skutků a předává jim velmi rád své zkušenosti a praxí získanou odbornost. Mezi jeho přednosti patří čestnost, pracovitost, zapálení pro práci, ochota pomoci a vynikající paměť.

NEJLEPŠÍ POLICISTA SKPV         

2. místo Milan Rücker, DiS. – komisař Oddělení hospodářské kriminalisty Služby kriminální policie a vyšetřování           

Jedná se o nejzkušenějšího policistu OHK, který má přehled v celém spektru hospodářské kriminality a je specialistou na nejsložitější spisy týkající se daňových trestných činů. Díky svým znalostem a přehledu od přidělení spisu úkoluje zpracovatele po odborné stránce vždy s důrazem na zajištění potřebných důkazů. Všechny spisy má zpracované rychle a kvalitně. Jednou z mnoha jeho profesních předností je svědomitost a ochota poradit kdykoliv mladším kolegům. Svojí pracovitostí je příkladem pro ostatní.

ŽENA ROKU     

2. místo  pprap. Nikola Witczaková - vrchní asistent Obvodní oddělení Rychnov nad Kněžnou

Svým pracovním nasazením, chováním a vystupováním vzorně reprezentuje PČR a je příkladem i svým kolegům.Pravidelně se zúčastňuje výcviků a nasazení pořádkové jednotky v rámci bezpečnostních opatření. Je jedinou ženou v Pořádkové jednotce v rámci Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje (a jednou z mála v rámci celé republiky). Pracuje jako krizová interventka v rámci KŘP KHK. Reprezentuje PČR KHK při sportovních akcích. Aktivně hraje fotbal. Přihlášena do kampaně na podporu darování kostní dřeně jako dárce. V letošním roce nastoupila ke studiu na Policejní akademii v Praze.             

Na základě návrhů a rozhodnutí výběrové komise byli oceněni vždy první tři z každé kategorie. O každém oceněném pronesl moderátor Mirek Vaňura několik slov o důvodu jeho nominace, informace o jeho profesi a zajímavosti z jeho soukromého života.  O vítězích kategorií „ŽENA ROKU“, „ZAMĚSTNANEC ROKU“, „VELITEL ROK“ a „POLICISTA ROKU“ byly promítnuty krátké medailonky.
Hned v úvodu přivítal všechny přítomné brig. gen. Mgr. Martin Červíček, který jim poděkoval za jejich obětavou práci a vynikající výsledky. Neopomněl pronést slova díků rodinným příslušníkům, jejichž podpora je pro výkon povolání policisty nezbytná. Poté se svými náměstky předával ceny a závěrem všem oceněným poděkoval za výbornou práci. Připomněl, že ocenění dosáhli také díky dobré spolupráci se svými kolegy. Všem přítomným popřál příjemný adventní čas a do nového roku 2016 vše nejlepší.


por. Mgr. Alena Kacálková
11. prosince 2015

 

vytisknout  e-mailem