Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Kontroly chatových oblastí

PLUMLOVSKO – Kontrola chat a chalup. 

Dne 15. 12. 2021, v dopoledních hodinách, provedli prostějovští policisté namátkovou kontrolu zabezpečení rekreačních objektů. Kontrola byla provedena policisty z prvosledové hlídky pořádkové jednotky a obvodního oddělení Plumlov, kteří procházeli rekreační oblasti na Plumlovsku a kontrolovali zajištění chat a chalup. Namátkové kontroly se účastnil i policejní psovod se služebním psem jménem Athos. Kontrola byla zaměřena na objekty druhotně využívané „chalupáři“ pro účely individuální rekreace. Při této kontrole nebylo narušení u žádného z kontrolovaných objektů zjištěno.

Vzhledem k tomu, že většina vlastníků chat nemá svá tzv. druhá bydlení uzpůsobena k celoročnímu užívání, kontrolují policisté ve zvýšené míře chatové oblasti v zimních měsících. Policisté nemohou suplovat individuální dohled nad těmito objekty. Je tedy na každém majiteli nemovitosti, aby si svůj majetek řádně zajistil. K tomuto mu napomůže vhodné zabezpečení v podobě instalace elektronického zabezpečovacího zařízení, případně i s napojením na pult centralizované ochrany. Pomoci lidem se zabezpečením majetku má i projekt Policie České republiky „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Blíže o projektu v následujícím odkazu: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx. 

Kromě mechanických zábranných prostředků a vhodné techniky můžeme svůj majetek chránit tím, že rekreační objekt, zejména v zimních měsících, nepravidelně navštívíme. Opuštěné chaty a chatičky jsou v „mimosezónním“ zimním období lákadlem pro nejrůznější typy „zlodějů či zlodějíčků“. Velice často se u chat stává, že škoda způsobená překonáním dveří či oken násobně převýší škodu způsobenou odcizením věcí.

Před opuštěním vaší nemovitosti, a to i na velmi krátkou dobu, vždy překontrolujte, zda ji máte řádně zajištěnou proti volnému vniknutí (uzamčená a dovřená veškerá okna včetně sklepních, s čímž jde ruku v ruce uzamčení vstupních dveří). I uzamčená branka může náhodného „zloděje“ odradit.  Naopak nedoporučujeme zamykat jednotlivé místnosti v objektu. Pokud „zloděj“ vnikne do chaty, snaží se jej celý prohledat, pakliže narazí na překážku např. v podobě uzamčených dveří, s vidinou, že se za nimi ukrývá něco cenného, tyto vypáčí. Důležitá je i kontrola pozemku v okolí chaty. Nenechávejte na pozemku předměty. Volně ležící předměty mohou usnadnit možnému pachateli krádeže násilné vzniknutí do chaty. Velmi významným benefitem jsou v chatovišti i dobré vztahy se sousedy. Sousedská všímavost rovněž značně může přispět k ochraně Vašeho majetku.  

V případě, že Vaši nemovitost i přes všechna doporučená opatření navštíví nezvaná návštěva, ihned volejte na linku 158. V objektu na nic nesahejte a nic neuklízejte, mohlo by dojít k poničení případného důkazního materiálu. Vyčkejte na příjezd hlídky policie, která Vám dále fundovaně poradí v dalším postupu.

por. Mgr. Veronika Kimlová
preventistka

Odkazy do noveho okna

kontrola chat (1)

kontrola chat (1) 

Detailní náhled

kontrola chat (3)

kontrola chat (3) 

Detailní náhled

kontrola chat (2)

kontrola chat (2) 

Detailní náhled

kontrola chat (4)

kontrola chat (4) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem