Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ukončili jsme prověřování případu „intoxikace“ pacientů ve frýdlantské nemocnici.

KRAJ - Případem se nyní bude zabývat správní orgán, kterému byl spisový materiál postoupen k projednání. 

Vrchní komisařka Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ukončila prověřování případu, ke kterému došlo na sklonku listopadu roku 2018.

Okolnosti prověřované v této události se týkaly podezření na spáchání trestného činu Ublížení na zdraví z nedbalosti, při provádění operačních zákroků u devíti pacientů nemocnice ve Frýdlantu.

V případu bylo od samého počátku zjevné, že se bude jednat o velmi náročné posuzování celého stavu věci, a to nejen v kontextu k časové náročnosti, ale také co do vynaložených nákladů, které se pohybovaly v řádu stovek tisíc korun. Prověřování takto složitého případu ze sofistikovaného zdravotnického prostředí se opíralo především o nestandardní množství zadaných znaleckých posudků z různých zdravotnických oborů. V průběhu prověřování tak vyšetřovatelé zadali a následně zpracovávali celkem 7 posudků, z nichž 2 byly posudky ústavní. Kromě toho policisté spolupracovali a opírali se o názory jak samotných znalců, tak také odborníků z řad hygieniků, přesto se však policejnímu orgánu nepodařilo prokázat vztah mezi jednáním konkrétní osoby a způsobenými následky na zdraví pacientů. Znalecké posudky a expertízní zprávy nikdy jednoznačně nekonstatovaly, čím byla kontaminace pacientů způsobena, aby se propojila právě ona příčina vzniku s následkem na zdraví pacientů. 

Policejní orgán prověřoval možné nedbalostní jednání osob ve frýdlantské nemocnici, ale nebylo prokázáno naplnění znaků jakéhokoliv trestného činu. Opakovaně tak byli ve věci vyslýcháni také zaměstnanci právnického subjektu, přičemž počet těchto provedených úkonů nebyl ve svém rozsahu standardním.

Opakovaně prováděnými šetřeními policejního orgánu však bylo zjištěno, že v nemocnici bylo nesprávným způsobem nakládáno s léčivy, tím tak mohla být porušena povinnost postupovat podle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o odložení věci a jejímu postoupení příslušnému orgánu k dalšímu rozhodnutí. K tomuto rozhodnutí došel policejní orgán již v roce 2019, kdy případ byl postoupen k projednání přestupku právnické osoby. Mimo to bylo rozhodnuto o uložení pokuty, která v té době byla dosud nejvyšší uloženou pokutou pro takovéto jednání. Vzhledem k obnovenému prověřování věci byla pokuta zrušena a celý spisový materiál tak byl v nedávné době postoupen k novému projednání správnímu orgánu, nyní nevyjímaje také fyzické osoby. 

Ve věci je nutné podotknout, že zdravotnický subjekt a jeho pracovníci hned v okamžiku zjištění zdravotních problémů pacientů v roce 2018 poskytli pacientům nezbytnou a okamžitou pomoc, sami podali podnět orgánům činným v trestním řízení a po celou dobu trestního řízení aktivně spolupracovali. Právnický subjekt se nezřekl odpovědnosti za způsobené zdravotní komplikace pacientů a s těmito dále velmi úzce jednal i v rovině kompenzací. 

19. května 2023
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem