Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování případu „obálek“

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) dnes skončil vyšetřování, v rámci kterého jsou trestně stíháni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky JUDr. Vít Bárta a Mgr. Jaroslav Škárka.  

Rada ÚOKFK SKPV dnes podal státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 návrh na podání obžaloby JUDr. Víta Bárty pro zločin podplacení (dle § 332 odst. 1, odst. 2 písm. a trestního zákoníku) a dále pro přečin podplacení (dle § 332 odst. 1 trestního zákoníku) a zároveň návrh na podání obžaloby Mgr. Jaroslava Škárky pro přečin přijetí úplatku (dle § 331 odst. 1 trestního zákoníku).
 
Vzhledem k tomu, že dnes v této věci naši kriminalisté skončili vyšetřování a podali státní zástupkyni návrh na podání obžaloby, považujeme za nezbytné, abychom se vyjádřili k několika věcem, které byly v průběhu prověřování a následného vyšetřování věci (a dále v případu zjištěného nahrávacího zařízení v bytě poslankyně K. Kočí)  uveřejněny v médiích.
 
Šetření „odborem daní“
Případem se na počátku skutečně zabýval Odbor daní, výnosů a praní peněz ÚOKFK (od 4. dubna 2011). Tato věc nám následně byla ze strany médií vytýkána s tím, že se případem od počátku měli věnovat kriminalisté z „odboru korupce“ ÚOKFK. Je třeba říci, že z prvotního oznámení poslance Jaroslava Škárky (z počátku dubna 2011 na obvodním oddělení Praha, Horní Počernice) nevyplývalo, že by se jednalo o korupční věc, ale spíše daňovou (sám J. Škárka v České televizi dne 5. dubna 2011 uvedl, že peníze z obálek „nedanil“). Skutečnost, že se v tomto případu objevilo podezření ohledně korupce, vyplynulo až z trestního oznámení Jaroslava Škárky, které učinil na Městském státním zastupitelství v Praze (nikoliv na Policii ČR), kdy s touto skutečností byli naši kriminalisté seznámeni až po několika dnech. K této věci bychom chtěli doplnit, že naši kriminalisté se pokusili k věci J. Škárku vyslechnout, neboť jeho oznámení učiněné na obvodním oddělení Horní Počernice bylo nutno doplnit. Kontaktovat se nám jej podařilo 6. dubna 2011, nicméně ten výpověď odmítl s tím, že již podal trestní oznámení na MSZ v Praze, kde vše podrobně vysvětlil. Téhož dne našim kriminalistům vydal obálku s hotovostí, která byla odborně zajištěna za užití všech potřebných kriminalistických úkonů. Jakmile nám zmíněné trestní oznámení bylo ze státního zastupitelství (OSZ pro Prahu 5) dne 8. dubna 2011 předáno, zjistili jsme, že se ve věci jedná o podezření ze spáchání trestného činu podplacení. Proto byl spis ještě ten den předán na „odbor korupce“. Je však třeba uvést, že kriminalisté Odboru daní, výnosů a praní peněz mají stejná oprávnění policejního orgánu jako kriminalisté „odboru korupce“, kdy jak „odbor daní“, tak „odbor korupce“ jsou součástí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (tedy policejního orgánu). Postupem ÚOKFK se následně zabýval jak Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR, tak tehdejší Inspekce Policie ČR, kdy ani jedna instituce nezjistila, že by se ve věci postupovalo chybně. Ze strany našeho útvaru se v žádném případě nejednalo o záměr prověřování pozdržet. Během několika dnů (od 4. dubna do 8. dubna 2011) náš útvar převzal a vyhodnocoval materiály z obvodního oddělení, kriminalisté zajistili obálku s penězi a provedli nezbytné kriminalistické úkony a dále kontaktovali poslance J. Škárku, který však ve věci odmítl doplnit výpověď. Jak už bylo popsáno, o možné „korupci“ se naši kriminalisté dozvěděli teprve 8. dubna 2011, kdy nám bylo předáno trestní oznámení poslance J. Škárky. Není tedy pravdou, že náš útvar s věcí týden nic nedělal. 
  
Nezajištění daktyloskopické stopy
Další věcí, kterou nám média vytýkala, bylo údajné nezajištění daktyloskopické stopy z nahrávacího zařízení, které se nalezlo v bytě poslankyně K. Kočí, resp. že kriminalisté na sejmutí této stopy při ohledání místa činu zapomněli. Skutečnost je však jiná. Kriminalistický technik, který prováděl zajištění stop v tomto bytě (jednalo se o technika Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy) daktyloskopickou stopu nezajistil z důvodu, že na této „štěnici“ výskyt daktyloskopické stopy zjištěn nebyl. Proto ani nemohlo dojít k jejímu zajištění. V odůvodnění  usnesení o odložení věci je skutečně pasáž "…jiné stopy z odposlechového zařízení nebyly zajištěny …", která však pouze popisuje faktickou situaci na místě činu.  Je třeba rovněž uvést, že z tohoto zařízení nebyl sejmut vzorek DNA. Naši kriminalisté se po zajištění stopy ocitli ve svízelné situaci. Museli se bleskově rozhodnout, zda zajištěnou „štěnici“ podrobí zkoumání na zajištění vzorku DNA, či zda se pokusí ze zařízení stáhnout data. Šlo o zařízení, které v době zajištění bylo stále napájeno baterií, kdy podle expertů reálně hrozilo, že v případě vybití zdroje (což se mohlo stát prakticky kdykoliv) se uložená data nenávratně vymažou. Proto jsme se rozhodli pro druhou možnost, což však znamenalo, že následně už nemohl být sejmut případný vzorek DNA.
 
Role plk. Němce
V médiích se rovněž spekulovalo nad otázkou, proč byl do bytu poslankyně K. Kočí vyslán plk. Václav Němec. Plukovníka Němce do bytu poslankyně K. Kočí vyslal ředitel ÚOKFK plk. Tomáš Martinec z důvodu, zda tato věc nemá souvislost s případy, kterými se zabýval odbor, jehož je plk. Němce zástupcem vedoucího, už dříve. Navíc vyslání plk. Němce na místo bylo konzultováno s dozorující státní zástupkyní. Plukovník Němec svým jednáním na místě činu rozhodně nijak nepochybil a nejednal nad rámec svých oprávnění.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
9. ledna 2012

vytisknout  e-mailem