Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování případu BAI

Kriminalisté útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK) v těchto dnech ukončili vyšetřování případu Business Angels Investment, a.s. (BAI). Zároveň podali státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze návrh na obžalování dvou osob z trestného činu podvodu a jedné osoby z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. U čtvrté obviněné osoby policejní orgán navrhuje zastavení trestního stíhání. Podle závěrů kriminalistů ÚOKFK mělo být jednáním obviněných poškozeno celkem 419 osob, kdy způsobená škoda přesahuje 100 milionů korun. 

Podstatou trestné činnosti mělo být jednání dvou osob obviněných z podvodu. Tito obvinění měli podle závěrů kriminalistů řídit BAI a její zaměstnance takovým způsobem, aby na potencionální klienty vytvářeli dojem, že jde o řádně fungující společnost, která je schopna připravit řadu investičních projektů především v oblastech nakládání s odpady a alternativních zdrojů energie. Klientům tyto osoby měly navíc tvrdit, že činnost BAI je pod dohledem České národní banky, což však nebyla pravda.
 
Část finančních prostředků vložených klienty na údajné ziskové projekty pak tito obvinění měli použít pro nalákání dalších klientů, či na výplatu úroků, aby společnost udrželi po co nejdelší dobu v chodu. Většinu takto získaných peněz však měli zcizit. Tyto finanční prostředky (cca 70 milionů korun) se zatím nepodařilo zajistit.
 
Třetí osoba, u které bylo navrženo podání obžaloby, poté měla porušit povinnosti stanovené obchodním zákoníkem a stanovami společnosti BAI, zejména pak povinnost řádně vykonávat svoji funkci, včetně řádné správy majetku BAI, který byl tvořen především půjčkami klientů BAI. Provedeným prověřováním kriminalisté ÚOKFK zjistili, že osoba nevykonávala řádně kontrolu a řízení činnosti dalších osob, působících ve prospěch společnosti. Ty se neměly starat o řádné vedení účetnictví a řádné nakládání s půjčenými finančními prostředky. Toto jednání pak mělo umožnit osobám obviněných z podvodu vybrat finanční prostředky od poškozených a nakládat s nimi protiprávním způsobem. Obvinění tak měli způsobit společnosti, potažmo samotným klientům, škodu v celkové výši přesahující 100 milionů korun.     
 
Po celou dobu páchání protiprávního jednání měli obvinění zastírat svoji činnost údajným řádným provozem BAI, kdy rozdělovali jednotlivým zaměstnancům společnosti nebo členům statutárních orgánů úkoly. Např. jak jednat s klienty, co říkat klientům, jak vybírat finanční prostředky z účtů, jak nakládat s finančními prostředky atd. Přitom měli vytvářet dojem, že skutečně chtějí nějaký projekt realizovat. Fakticky však k realizaci žádného projektu nedošlo, i když klientům tvrdili opak. K tomuto využívali i inzerci v celostátních denících a na internetu. Aby přesvědčili své budoucí klienty, tak jim slibovali úrokové sazby, které výrazně převyšovaly sazby poskytované bankovní sférou. Část klientů, z nichž velký podíl tvořili senioři, tak přišla o celoživotní úspory, které v jednotlivých případech dosahovaly až stovek tisíc korun.
 
Na této věci pracovali kriminalisté ÚOKFK od roku 2009 a to na základě trestního oznámení České národní banky. K obvinění osob došlo v květnu loňského roku. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám obviněným z podvodu trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Obviněnému z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku hrozí v případě pravomocného odsouzení trest od dvou do osmi let.
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
14. listopadu 2012

vytisknout  e-mailem