Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení vyšetřování organizovaného krácení daní

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) předali v tomto týdnu Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na 14 osob, které jsou stíhány kvůli rozsáhlým daňovým únikům, zneužívání pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, podplácení, legalizaci výnosů z trestné činnosti a padělání a pozměňování veřejné listiny. Zmíněný případ je historicky jednou z nejsložitějších daňových kauz, zpracovávanou naším útvarem, zejména vzhledem k vysoce organizovanému a sofistikovanému způsobu páchání trestné činnosti, která prorůstala i do veřejné správy. 

Náš útvar se případem skupiny osob, které zakládaly obchodní společnosti a následně měly vysoké příjmy z reklamní činnosti, začal zabývat na základě vlastních poznatků v roce 2008.  Aby nemusela být odváděna daň z přidané hodnoty a daň z příjmu, měli zahrnovat statutární zástupci firem do účetnictví fiktivní faktury vystavené obchodními společnostmi, které však nevykonávaly žádnou podnikatelskou činnost. K zastření této skutečnosti a zakrytí původu výnosů z trestné činnosti měla být založena celá řada bankovních účtů, na které byly převáděny a obratem z nich hotovostně vybírány finanční prostředky. Tyto finance následně měly být vraceny v hotovosti zpět vkladatelům. Kriminalistům ÚOKFK SKPV se podařilo zadokumentovat hotovostní výběry ve výši více než jedné miliardy korun.
 
V červnu 2009 obvinili naši detektivové z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platy“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ osm osob. Následně v letech 2010 a 2011 bylo trestní stíhání rozšířeno o další skutky, kdy rovněž došlo k zahájení trestního stíhání proti dalším šesti osobám. Celková výše škody, která byla zadokumentována ÚOKFK SKPV, přesahuje částku 630 milionů korun.
 
V průběhu vyšetřování došli kriminalisté k závěru, že jeden z obviněných mužů využíval ke krytí této daňové trestné činnosti své úzké styky s jedním tehdejším vysokým funkcionářem daňové správy. Následně se nám podařilo zadokumentovat, že některé obviněné osoby měly tomuto úředníkovi poskytovat řadu výhod spočívajících mimo jiné v zajišťování milionových dotací pro sportovní kluby, ve kterých byl činný, dále mu měla být poskytnuta sleva na byt či poukaz na rekreaci. Tento bývalý pracovník daňové správy měl dále obdržet akcie v hodnotě 15 milionů korun, které kriminalisté ÚOKFK SKPV zajistili během domovní prohlídky. Kromě popsaného jednání měl úředník do krytí zmíněné trestné činnosti zaangažovat další dva úředníky finančního úřadu. Všichni tři pracovníci daňové správy patří do skupiny obviněných osob.
 
V rámci vyšetřování tohoto případu kriminalisté ÚOKFK SKPV zjistili, že jeden z obviněných mužů, který disponuje několika vysokoškolskými diplomy, se měl při přijímacím řízení na tyto školy prokazovat padělaným středoškolským vysvědčením. Na základě tohoto zjištění byl navíc obviněn z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny.
 
V průběhu vyšetřování došlo k zajištění majetku, jehož hodnota přesahovala částku 20 milionů korun. Část takto zajištěného majetku již byla užita k úhradě daní, které následně doměřil finanční úřad.
 
Spisový materiál předaný na Vrchní státní zastupitelství v Praze obsahuje včetně příloh více než 26 tisíc stran. V případě pravomocného odsouzení hrozí většině obviněných osob trest odnětí svobody až na deset let.
 
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
24. února 2012

vytisknout  e-mailem